O nás

Jsme právníci, odborníci v daném tématu.

Mgr. Petra Bielinová

Po absolvování právnické fakulty UK Praha zamířila do advokacie, kde v letech 2004 až 2010 vykonávala generální praxi. Od r. 2011 se specializuje na komunální sféru, přednáší, publikuje v odborných časopisech a na blogu. V současné době se věnuje zejména správnímu právu, veřejným zakázkám a problematice územně samosprávných celků. 

V prosinci 2014 byla její práce oceněna cenou Bílé lilie za za mimořádný přínos při prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě. V roce 2015 se poskytla právní zastoupení občanovi, který se po Krajském úřadu Zlínského kraje několik let marně domáhal poskytnutí informace. Případ byl oceněn první cenou v soutěži Otevřené společnosti a to jak v kategorii ZAVŘENO (Zlínský kraj), tak v kategorii OTEVŘENO (soudce, který přiznal panu Maděrovi zadostiučinění ve výši 40 tisíc za nesprávný úřední postup - několik let trvající spor o informace).

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz