O nás

Jsme právníci, odborníci v daném tématu.

Mgr. Petra Bielinová

Po absolvování právnické fakulty UK Praha zamířila do advokacie, kde v letech 2004 až 2010 vykonávala generální praxi. Od r. 2011 se specializuje na komunální sféru, přednáší, publikuje v odborných časopisech a na blogu. V současné době se věnuje zejména správnímu právu, veřejným zakázkám a problematice územně samosprávných celků. 

V prosinci 2014 byla její práce oceněna cenou Bílé lilie za za mimořádný přínos při prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě. V roce 2015 se poskytla právní zastoupení občanovi, který se po Krajském úřadu Zlínského kraje několik let marně domáhal poskytnutí informace. Případ byl oceněn první cenou v soutěži Otevřené společnosti a to jak v kategorii ZAVŘENO (Zlínský kraj), tak v kategorii OTEVŘENO (soudce, který přiznal panu Maděrovi zadostiučinění ve výši 40 tisíc za nesprávný úřední postup - několik let trvající spor o informace).

Mgr. Michaela Suchardová, LL.M.

Po absolvování právnické fakulty UK Praha a postgraduálního studia LL.M. v evropském právu ve Stockholmu pracovala 6 let pro Evropskou komisi v Bruselu. Poté se věnovavala vymáhání evropských práv pro občany i podnikatele rok na Ministerstvu průmyslu a obchodu v centrum SOLVIT.  Od roku 2011 pracuje pro bezplatnou službu Evropské komise Vaše Evropa - Poradenství. Od listopadu 2014 je opoziční zastupitelkou statutárního města Jablonec nad Nisou. V mezidobích se také věnovala spolupráci s neziskovými sdruženími. 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz