Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s. vymáhá soudně škodu více jak 16 milionů korun

09.08.2020 15:09

Zdravotnickému holdingu Královéhradeckého kraje a. s. byla v říjnu 2015 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil ani podáním rozkladu, ani podáním správní žaloby. Pokutu zadavatel uhradil v lednu 2016. Kromě pokuty vznikla zadavateli i další škoda a to ve výši 16,5 milionů korun.

Zadavatel následně určil odpovědné osoby. Za škodu ve výši 100 tisíc korun dle názoru zadavatele odpovídá společnost, která administrovala veřejnou zakázku, a podal na ní žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 10. Žaloba byla prvoinstančním soudem zamítnuta, přičemž toto rozhodnutí potvrdil i odvolací soud. Na základě dovolání zadavatele byly oba rozsudky zrušeny. Při druhém projednání žaloby byla odpovědné osobě uložena povinnost škodu ve výši 100 tisíc uhradit, což se v květnu 2020 stalo.

Za škodu ve výši 16,5 milionů korun odpovídá dle zadavatele člen tehdejšího statutárního orgánu společnosti. Tato škoda je rovněž vymáhána soudně, a to u Krajského soudu v Hradci Králové. Současně probíhalo i trestní stíhání, na základě kterého byla podána tato žaloba. Nejvyšší soud však trestní stíhání zrušil a proto zadavatel vzal podanou žalobu zpět. Soudní řízení o 16,5 milionu tak bylo zastaveno.

pokuta ÚOHS
informace zadavatele zde 
doplňující informace zadavatele zde 
doplňující informace zadavatele 2019
doplňující informace zadavatele 2020
pravomocný rozsudek MS Praha (přiznání nároku na náhradu škody)


Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2019 a 2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v letech 2017-2019, Ministerstva spravedlnosti v roce 2020)

 

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz