Zdiby - nezveřejnění článku zastupitelů týkající se územního plánu

25.09.2017 11:02

Novela tiskového zákona zavedla od listopadu 2013 právo zastupitelů obce domáhat se zveřejnění příspěvku v periodickém tisku, který jejich obec vydává. Bohužel právo zastupitelů (zpravidla se problém týká opozičních zastupitelů) není ani po více jak dvou letech platnosti zákona ze strany vydavatelů periodik vždy respektováno. V takovém případě se zastupitelé mohou obrátit na příslušný okresní soud a domáhat se, aby soud zveřejnění příspěvku nařídil.

V projednávaném případě dva zastupitelé obce Zdiby požádali o zveřejnění příspěvku, který pojednával o tom, proč je dle jejich názoru třeba nový územní plán. Vydavatel článek nezveřejnil ani do třech měsíců od doručení. Následně zastupitelé požádali o zveřejnění tzv. doplňující informace ve smyslu tiskového zákona. Vydavatel na žádost reagovat tak, že zveřejnění příspěvku otevřeně odmítl. Zastupitelé se proto obrátili s naší pomocí na Okresní soud pro Prahu východ. Soud podané žalobě vyhověl a vydavateli uložil povinnost uveřejnit doplňující informaci.

Obec proti rozhodnutí soudu podala odvolání, avšak odvolací soud 23. května 2017 rozsudek prvního stupně potvrdil. Po té, co rozsudek Okresního soudu pro Prahu východ nebyl právní moci, byl příspěvek o územním plánu uveřeněn ve Zdibském zpravodaji (srpen 2017).

Časová osa:

leden 2016 - doručen příspěvek týkající se územního plánu
duben 2016 - žádost o zveřejnění doplňující informace
květen 2016 - vydavatel odmítl článek zveřejnit
květen 2016 - podána žaloba
říjen 2016 - Okresní soud pro Prahu východ vyhověl žalobě a vydavateli uložil povinnost uveřejnit příspěvek jednoho opozičního zastupitele.
prosinec 2016 - bylo doručeno písemné vyhotovení rozsudku. Obec podala odvolání
květen 2017 - rozsudek Okresního soudu pro Prahu východ byl potvrzen
srpen 2017 - uveřejněn příspěvek v radničním periodiku

 

Rozudek OS Praha východ (2016) 
Rozsudek Krajský soud v Praze (2017)
Příspěvek ve Zdibském zpravodaji (strana 7)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Právní pomoc byla v roce 2016 podpořena v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz