Západočeské muzeum v Plzni neuspělo s požadavkem na náhradu škody 175 tisíc korun

01.10.2017 12:44

Západočeskému muzeu v Plzni byla Úřadem pro ochranu hospodářské souteže v září 2014 uložena pokuta ve výši 175 tisíc korun, zaplacena byla v prosinci 2015. Zadavatel se bránil pokutě rozkladem (ten byl zamítnut); žaloba však už podána nebyla.

Zadavatel je příspěvkovou organizací zřízenou Plzeňským krajem a z rozhodnutí zadavatele jsou dle sdělení Západočeského muzea všechny veřejné zakázky jeho příspěvkových organizací zadávány, respektive řešeny, specializovanou organizací, kterou k tomu účelu zřizovatel zadavatele zřídil.

V první fázi zjišťování informací ohledně úhrady škody zadavatel tvrdil, že zaplacená pokuta bude zadavateli uhrazena v plné výši z pojištění výše uvedené specializované organizace, která se ve skutečnosti fakticky zabývala přípravou dotčené veřejné zakázky.  

K úhradě způsobené škody zadavateli z pojištění (ani jinak)  však ve skutečnosti nikdy nedošlo a zřejmě tato varianta již není ani ve hře. Z odpovědi zadavatele ze srpna 2017 naopak vyplývá, že tato alternativa již není aktuální. Zadavatel věc nakonec uzavřel tak, že škodu po nikom vymáhat nebude.


pokuta ÚOHS
neúspěšný rozklad
informace zadavatele zde 
doplňující informace zadavatele zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz