Žamberk nechal nárok na náhradu škody promlčet

28.06.2020 10:20

Městu byla zpočátku uložena pokuta ve výši 250 tisíc. Této pokutě se město bránilo žalobou a po zrušení prvního rozhodnutí ÚOHS rozhodoval ÚOHS ve věci podruhé. Tentokrát, v březnu 2016, byla městu uložena pokuta ve výši 210 tisíc. Této pokutě se město bránilo rozkladem, avšak druhou správní žalobu již nepodalo.

V roce 2018 bylo město vyzváno k vymáhání škody. Město si nechalo zpracovat posudek, ze které vyplývá, kdo je odpovědnou osobou. Na zastupitelstvu města bylo vymáhání škody opakovaně projednáváno, přesto nikdy nebyla podána žaloba na odpovědnou osobu. Nárok na náhradu škody je v současné době již promlčen.

    dokumenty:
    pokuta
    rozhodnutí o rozkladu
    posudek o tom, kdo je za škodu odpovědný
    výzva k vymáhání škody
    informace zadavatele 2020

    Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášovátel. 605 54 34 19

 Zpracování kauzy bylo v roce 2018-2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v roce 2018-2019 a Ministerstva spravedlnosti v roce 2020)


 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz