Zakázka pana primátora

17.06.2019 14:55

Město Jablonec nad Nisou má na programu zasedání zastupitelstva 20.6.2019 mimo jiné bod 12, kterým se má schvalovat dohoda o narovnání mezi městem a společnosti GREPA, jejíž jediný společník a jeden ze dvou jednatelů je současný primátor města (druhý jednatel je pravděpodobně jeho manželka). 

Problém je v tom, že dohodou o narovnání se má vyřešit situace, kdy město od konce roku 2015 do dnešního dne odebírá služby od společnosti GREPA bez jakékoli smlouvy a také bez jakékoli platby. Společnost GREPA chce nyní služby proplatit. 

Bezdůvodné obohacení města bylo stanoveno znaleckým posudkem na částku 5,7 milionů Kč bez DPH. Dále si město nechalo zpracovat i právní stanovisko, jak v současné situaci postupovat z hlediska střetu zájmů, zákona o obcích a zákona o zadávání veřejných zakázek.

Podklady pro zastupitelstvo vzbuzují u zastupitelů otázky, zda navržený postup (zadat dodatečně zakázku jako JŘBU) je legální a zda cena dle znaleckého posudku je cenou obvyklou. K poskytnutým podkladům jsme zastupitelům poskytli právní rozbor obratem, tj. ještě několik dní před jednáním zastupitelstva, aby se mohli na zasedání dobře připravit a rozhodovali na základě úplných informací.

Dokumenty:

zveřejněné podklady pro zasedání zastupitelstva, bod 12

právní stanovisko zpracované pro město 1. část zde

právní stanovisko zpracované pro město 2. část zde

naše stanovisko zpracované pro zastupitelský klub Společně pro Jablonec zde

 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz