Zakázka pana primátora

30.09.2019 14:55

Město Jablonec nad Nisou mělo na programu zasedání zastupitelstva 20.6.2019 mimo jiné bod 12, kterým se má schvalovat dohoda o narovnání mezi městem a společnosti GREPA, jejíž jediný společník a jeden ze dvou jednatelů je současný primátor města (druhý jednatel je pravděpodobně jeho manželka). 

Problém je v tom, že dohodou o narovnání se má vyřešit situace, kdy město od konce roku 2015 do dnešního dne odebírá služby od společnosti GREPA bez jakékoli smlouvy a také bez jakékoli platby. Společnost GREPA chce nyní služby proplatit. 

Bezdůvodné obohacení města bylo stanoveno znaleckým posudkem na částku 5,7 milionů Kč bez DPH. Dále si město nechalo zpracovat i právní stanovisko, jak v současné situaci postupovat z hlediska střetu zájmů, zákona o obcích a zákona o zadávání veřejných zakázek.

Podklady pro zastupitelstvo vzbuzují u zastupitelů otázky, zda navržený postup (zadat dodatečně zakázku jako JŘBU) je legální a zda cena dle znaleckého posudku je cenou obvyklou. K poskytnutým podkladům jsme zastupitelům poskytli právní rozbor obratem, tj. ještě několik dní před jednáním zastupitelstva, aby se mohli na zasedání dobře připravit a rozhodovali na základě úplných informací.

Primátor města v červnu 2019 projednávaný bod stáhnul a zastupitelstvo jej neprojednalo. Věc však nebyla vyřešena, a když se nepodařilo smlouvu pro GREPU schválit ani na srpnovém zasedání zastupitelstva, došlo k rozpadu koalice. Z rady města byli odvolání dva náměstci, kteří proti postupu primátora otevřeně vystupovali.

Na zářijovém zasedání zastupitelstva byla dohoda o narovnání pro GREPU schválena, avšak za podstatně jiných podmínek. Bezdůvodné obohacení města za roky 2016-2019 bylo tentokrát oceněno částkou nepřesahující 2 miliony Kč (namísto původních téměř 6 milionů Kč) a to proto, aby se zpětně zadaná veřejná zakázka dala považovat za zakázku malého rozsahu, kterou není třeba soutěžit dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

 

Dokumenty:

zveřejněné podklady pro zasedání zastupitelstva, bod 12

právní stanovisko zpracované pro město 1. část zde

právní stanovisko zpracované pro město 2. část zde

naše stanovisko zpracované pro zastupitelský klub Společně pro Jablonec zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz