Zákaz diskriminace platí i pro zakázky malého rozsahu, porušování ale nikdo nekontroluje

17.09.2018 16:30

Zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (stejně jako předešlé zákony) vychází z principu, že základní zásady zadávacího řízení (zásada transparentnosti a přiměřenosti, zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace) platí i pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Problém ovšem je, že dodržování těchto zásad nepodléhá kontrole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Kontrolu dodržování těchto zásad u jednotlivých zadavatelů proto mohou provádět pouze jiné úřady z titulu své kontrolní funkce (například poskytovatel dotace, Nejvyšší kontrolní úřad a nebo zřizovatel zadavatele veřejné zakázky).

Rozhodli jsem se prozkoumat, jak dalece tato kontrola v praxi sahá. Konkrétně zda se bude naším podnětem na přezkum postupu zadavatele někdo efektivně zabývat a zda bude na základě takové kontroly vyvozena nějaká konkrétní odpovědnost.

Zadavatel, který dle našeho názoru porušil zásadu diskriminace je Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je hrazena z dotačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (excelentní výzkum). S podnětem na přezkum postupu zadavatele jsme se obrátili zejména na poskytovatele dotace (MŠMT), zřizovatele zadavatele veřejné zakázky (Min. zdravotnictví) a v kopii rovněž na Nejvyšší kontrolní úřad.

Podnět MŠMT, MZ, NKU (září 2018)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz