Zákaz diskriminace platí i pro zakázky malého rozsahu, porušování ale nikdo nekontroluje

15.10.2018 16:30

Zákon č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (stejně jako předešlé zákony) vychází z principu, že základní zásady zadávacího řízení (zásada transparentnosti a přiměřenosti, zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace) platí i pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Problém ovšem je, že dodržování těchto zásad nepodléhá kontrole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Kontrolu dodržování těchto zásad u jednotlivých zadavatelů proto mohou provádět pouze jiné úřady z titulu své kontrolní funkce (například poskytovatel dotace, Nejvyšší kontrolní úřad a nebo zřizovatel zadavatele veřejné zakázky).

Rozhodli jsem se prozkoumat, jak dalece tato kontrola v praxi sahá. Konkrétně zda se bude naším podnětem na přezkum postupu zadavatele někdo efektivně zabývat a zda bude na základě takové kontroly vyvozena nějaká konkrétní odpovědnost.

Zadavatel, který dle našeho názoru porušil zásadu diskriminace je Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu, která je hrazena z dotačního programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (excelentní výzkum). S podnětem na přezkum postupu zadavatele jsme se obrátili zejména na poskytovatele dotace (MŠMT), zřizovatele zadavatele veřejné zakázky (Min. zdravotnictví) a v kopii rovněž na Nejvyšší kontrolní úřad.

Podnět MŠMT, MZ, NKU (září 2018)

reakce NKU
reakce MŠMT
reakce Ministerstvo zdravotnictví


Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz