Vysoké učení technické v Brně uzavřelo soudní smír

08.08.2020 15:54

Zadavateli byla v březnu 2013 uložena pokuta ve výši 1 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak podáním správní žaloby, včetně kasační stížnosti. Pokutu zadavatel uhradil v únoru 2015. 

V červenci 2017 vyzval zadavatel odpovědnou osobu k úhradě škody. Odpovědná osoba uplatnila nárok na náhradu škody jako pojistnou událost u své pojišťovny, ta však až do července 2018 pojistnou událost nevyřešila. 

Podle informací zadavatele bude v případě, že nedojde k plnění prostřednictvím pojišťovny, podána nejpozději do konce srpna 2018 žaloba. Žaloba byla skutečně podána. 

V roce 2019 probíhaly jednání o smíru, ke kterému účastníky soudního sporu vede Městský soud v Brně. Smír byl nakonec uzavřen na částku 300 tisíc korun.

dokumenty:
pokuta ÚOHS
rozhodnutí o rozkladu
informace zadavatele 2018 - zde
informace zadavatele 2018 doplnění -  zde
informace zadavatele 2019  zde
informace zadavatele 2020
soudní smír

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 a 2019 a 2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v ltech 2018-2019 a Ministerstva spravednosti v roce 2020)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz