Vysoké učení technické v Brně chystá žalobu na vymáhání 1 mil korun

30.08.2019 15:54

Zadavateli byla v březnu 2013 uložena pokuta ve výši 1 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil jak podáním rozkladu, tak podáním správní žaloby, včetně kasační stížnosti. Pokutu zadavatel uhradil v únoru 2015. 

V červenci 2017 vyzval zadavatel odpovědnou osobu k úhradě škody. Odpovědná osoba uplatnila nárok na náhradu škody jako pojistnou událost u své pojišťovny, ta však až do července 2018 pojistnou událost nevyřešila. 

Podle informací zadavatele bude v případě, že nedojde k plnění prostřednictvím pojišťovny, podána nejpozději do konce srpna 2018 žaloba.

Žaloba byla skutečně podána. V roce 2019 probíhají jednání o smíru, ke kterému účastníky soudního sporu vede Městský soud v Brně.

dokumenty:
pokuta ÚOHS
rozhodnutí o rozkladu
informace zadavatele 2018 - zde
informace zadavatele 2018 doplnění -  zde
informace zadavatele 2019  zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 a 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz