Vysoká škola báňská uzavřela vymáhání škody mimosoudní dohodou

22.08.2018 15:47

Vysoké škole báňské - technické fakultě byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun v březnu 2014. Zadavatel se neúspěšně bránil podáním rozkladu, následně pokutu v květnu 2015 uhradil. Správní žaloba podána nebyla. Zadavatel byl v souvislosti s touto veřejnou zakázkou navíc postižen nevyplacením části dotace ve výši 4,7 mil. korun. 

Jako odpovědnou osobu zadavatel určil advokátní kancelář, která na veřejné zakázce spolupracovala. Zadavatel vyzval odpovědnou osobu v srpnu 2016 k úhradě škody. Protože škoda nebyla uhrazena dobrovolně, podal zadavatel v prosince 2016 na advokátní kancelář žalobu k obvodnímu soudu pro Prahu 4.

V rámci následujícího soudního řízení došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Dle uzavřené dohody uhradila pojišťovna GENERALI za pojištěnou advokátní kancelář částku 2.298.072 Kč a sama advokátní kancelář zaplatila poškozenému 50 tisíc korun. Celkem byla uhrazena polovina sporné částky včetně části nevyplacené dotace (2.348.072 Kč).
 
pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde (zakázka superpočítač malý cluster)
doplňujici informace zadavatele
zde 
 
Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19
 
Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)


 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz