Vysoká škola báňská vymáhá škodu po advokátní kanceláři

25.09.2017 15:47

Vysoké škole báňské - technické fakultě byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun v březnu 2014. Zadavatel se neúspěšně bránil podáním rozkladu, následně pokutu v květnu 2015 uhradil. Správní žaloba podána nebyla.

Jako odpovědnou osobu zadavatel určil advokátní kancelář, která na veřejné zakázce spolupracovala. Zadavatel vyzval odpovědnou osobu v srpnu 2016 k úhradě škody. Protože škoda nebyla uhrazena dobrovolně, podal zadavatel v prosince 2016 na advokátní kancelář žalobu k obvodnímu soudu pro Prahu 4. O věci dosud nebylo (září 2017) pravomocně rozhodnuto.


pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde (zakázka superpočítač malý cluster)
doplňujici informace zadavatele
zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz