Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se přihlásila s nárokem na náhradu škody v konkurzním řízení

01.10.2017 12:46

Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 250 tisíc korun v květnu 2014. Zadavatel se neúspěšně bránil podáním rozkladu, následně pokutu v únoru 2016 uhradil. Proti rozhodnutí ÚOHS se zadavatel brání správní žalobou, o které soud dosud nerozhodl.

Jako odpovědnou osobu zadavatel určil společnost, která zakázku administrovala. Na tuto společnost byl v záři 2015 vyhlášen konkurz. V rámci konkurzu byla pohledávka na náhradu škody uplatněna, avšak k úhradě (ani částečné) dosud nedošlo, neboť konkurz stále běží.pokuta ÚOHS
neúspěšný rozklad
informace zadavatele zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz