Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava se přihlásila s nárokem na náhradu škody v konkurzním řízení

01.10.2017 12:46

Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 250 tisíc korun v květnu 2014. Zadavatel se neúspěšně bránil podáním rozkladu, následně pokutu v únoru 2016 uhradil. Proti rozhodnutí ÚOHS se zadavatel brání správní žalobou, o které soud dosud nerozhodl.

Jako odpovědnou osobu zadavatel určil společnost, která zakázku administrovala. Na tuto společnost byl v záři 2015 vyhlášen konkurz. V rámci konkurzu byla pohledávka na náhradu škody uplatněna, avšak k úhradě (ani částečné) dosud nedošlo, neboť konkurz stále běží.


pokuta ÚOHS
neúspěšný rozklad
informace zadavatele zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz