Vysoká škola báňská chystá žalobu na vymáhání nároku více jak 11 mil korun

23.08.2018 16:01

Zadavateli byla v srpnu 2015 uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil ani podáním rozkladu, ani podáním správní žaloby. Pokutu zadavatel uhradil v říjnu 2015. 

Dále byl zadavatel postižen odvodem za porušení rozpočtové kázně, který včetně penále činil téměř 11,5 mil. korun. 

V současné době (červenec 2018) zadavatel připravuje výzvu k úhradě částky 11,6 mil. korun.

dokumenty:
pokuta ÚOHS
informace zadavatele 2018 zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz