Vymáhání škody která vznikla nezákonným rozvázání pracovního poměru

09.09.2019 13:15

Obrátila se na nás zastupitelka města Prostějov s tím, že se jí nedaří prosadit na zastupitelstvu usnesení, které by vedlo k vymáhání škody, která na majetku města vznikla tím, že příspěvková organizace města (Kino Metro 70 Prostějov, p. o) neplatně ukončila pracovní poměr se svým zaměstnancem. Příspěvková organizace je přitom významným způsobem financována ze strany města Prostějov, takže náklady v konečném důsledku nese město Prostějov. 

Neplatnost ukončení pracovního poměru byla pravomocně konstatována soudem (13 C 174/2017, Okresní soud v Prostějově, září 2018), načež došlo v únoru 2019 k uzavření dohody o narovnání, na základě které bývalému zaměstnanci byla vyplacena částka 413 tisíc korun. Další škoda na majetku příspěvkové organizace vznikla zaplacením zdravotního a sociálního pojištění tohoto zaměstnance (tzv. odvody za zaměstnance), proto celková škoda činí dle informací města Prostějova minimálně 810 tisíc korun. Při připočtení dalších položek (například náklady na právní zastoupení příspěvkové organizace, náklady na úhradu nákladů protistrany v soudním řízení a další položky) by škoda mohla dle názoru zastupitelky činit až 1 milion korun. 

Po prostudování materiálů jsme paní zastupitelce poradili další postup z pohledu zastupitele, neboť máme za to, že město po odpovědné osobě škodu vymáhat nemůže (poškozená byla příspěvková organizace, která má samostatnou právní subjektivitu). 

Příspěvkovou organizaci Kino Metro 70 Prostějov jsme sami v srpnu 2019 vyzvali k vymáhání nároku na náhradu škody. V září 2019 se bude kauzou zabývat zastupitelstvo města Prostějov. V této souvislosti jsme před jednáním zastupitelstva doručili radě města (a na vědomí všem zastupitelům) naše stanovisko k této věci a doporučili radě odvolat ředitelku příspěvkové organizace z vedení Kina Metro Prostějov.

Dokumenty:

materiál na zastupitelstvo města Prostějov - návrh nebyl přijat - zde

zápis ze zasedání zastupitelstva, bod 3.1., strana 19 - 30.4. 2019

výzva příspěvkové organizaci k vymáhání škody - srpen 2019

výzva radě města Prostějov (souvisí s projednáváním bodu na zasedání zastupitelstva 10.9.2019)

 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz