Velký Šenov vymáhá soudně škodu ve výši 70 tisíc

28.06.2020 10:12

Městu Velký Šenov byla pokuta 70 tisíc uložena v září 2016. Pokutě se město neúspěšně bránilo rozkladem, avšak správní žalobu nepodalo. V únoru 2017 pokutu uhradili a zpočátku škodu vymáhat nechtěli, protože jim odpovědnou osobu „nikdo neoznačil“. K vymáhání škody jsme zadavatele vyzvali v roce 2019. Následně došlo ke změně složení rady města a ta v září 2019 rozhodla o vymáhání nároku. Žaloba byla podána před promlčením nároku k Okresnímu soudu v Děčíně.

    dokumenty:
    pokuta
    rozhodnutí o rozkladu
    výzva k vymáhání škody
    informace města o vymáhání škody

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášovátel. 605 54 34 19

 

Zpracování kauzy bylo v roce 2019 - 2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v roce 2019 a Ministerstva spravedlnosti v roce 2020)

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz