Ústecký kraj vymohl škodu 200 tisíc korun

23.08.2018 15:47

Zadavateli byla v dubnu 2014 uložena pokuta ve výši 200 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu (a logicky ani žalobou ve správním soudnictví). Pokutu zadavatel uhradil v červnu 2014. 

Při zpracování první verze analýzy zadavatel uváděl, že odpovědná osoba (konkrétní právnická osoba)  zanikla a proto nelze škodu vymoci. 

Při zpracování druhé verze této analýzy zadavatel uvedl, že nárok na náhradu škody uplatnil u odpověděné osoby předžalobní výzvou z května 2018. Odpovědná osoba následně v červnu 2018 škodu v plné výši uhradila.

Dokumenty:
pokuta ÚOHS
informace zadavatele 2017 zde 
informace zadavatele 2018 zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz