Úřad vlády uplatnil škodu 850 mil korun v kauze ProMOPro v rámci trestního stíhání

22.08.2018 22:39

Úřadu vlády byla v červnu 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 1,2 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu ani žaloby.

Zadavatel škodu uplatnil pouze v rámci trestního stíhání. Celkovou škodu zadavatel vyčíslil na 850 mil. korun, v rámci trestního stíhání byla přiznána škoda ve výši 327 mil. korun. 

Ke dni zpracování první verze analýzy (podzim 2017) nebyla způsobená škoda uhrazena ani částečně. Zároveň Úřad vlády ČR zatím nepodnikl  další kroky k vymáhání zbývající škody a to z důvodu, že trestní rozsudky v dané věci byly poškozenému doručeny teprve nedávno.

Na základě podané žádosti o informace nám bylo sděleno, že škoda dosud nebyla (červenec 2018) uhrazena ani částečně, navíc trestní věc bude na základě mimořádného opravného prostředku projednávat Nejvyšší soud ČR a není jisté, zda rozsudky ohledně viny a zejmena nároku na náhradu škody zůstanou v platnosti. 

Zároveň Úřad vlády ČR, respektive Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nepodnikl žádné další kroky k vymáhání zbývající škody.

pokuta ÚOHS


informace zadavatele zde 
 

doplňující informace zdeíce informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)
 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)
605 54 34 19

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz