Úřad vlády uplatnil škodu 850 mil korun v kauze ProMOPro v rámci trestního stíhání

10.10.2017 22:39

Úřadu vlády byla v červnu 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 1,2 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu ani žaloby.

Zadavatel škodu uplatnil pouze v rámci trestního stíhání. Celkovou škodu zadavatel vyčíslil na 850 mil. korun, v rámci trestního stíhání byla přiznána škoda ve výši 327 mil. korun.

Ke dni zpracování této analýzy (podzim 2017) nebyla způsobená škoda uhrazena ani částečně. Zároveň Úřad vlády ČR zatím nepodnikl  další kroky k vymáhání zbývající škody a to z důvodu, že trestní rozsudky v dané věci byly poškozenému doručeny teprve nedávno.pokuta ÚOHS
informace zadavatele zde 
doplňující informace zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)
 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz