Úřad vlády uplatnil škodu 850 mil korun v kauze ProMOPro v rámci trestního stíhání

16.06.2020 22:39

Zadavateli byla v červnu 2013 uložena pokuta ve výši 1,2 mil. korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu ani žaloby.

Zadavatel škodu uplatnil v rámci trestního stíhání. Celkovou škodu zadavatel vyčíslil na 850 mil. korun, v rámci trestního stíhání byla přiznána škoda ve výši 327 mil. korun. Způsobená škoda dosud byla uhrazena pouze částkou 11.600 Kč v rámci probíhající exekuce (2020).

Trestní věc navíc bude na základě mimořádného opravného prostředku projednávat Nejvyšší soud ČR a není jisté, zda rozsudek přiznávající nárok na náhradu škody nebude zrušen. Zároveň Úřad vlády ČR, respektive Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nepodnikl žádné další kroky k vymáhání zbývající škody 

pokuta ÚOHS
informace zadavatele zde  

doplňující informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 - 2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v letech 2017-2019 a Ministerstva spravedlnosti v letech 2020)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz