Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vymohla škodu 100 tisíc korun

25.09.2017 13:16

Univerzitě Tomáši Baťi ve Zlíně byla uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 100 tisíc korun v březnu 2013. Proti uložené pokutě se zadavatel nebránil ani podáním rozkladu (a logicky ani žalobou).

Zadavatel určil jako odpovědnou osobu externího dodavatele, který v březnu 2013 škodu v plné výši uhradil.

pokuta ÚOHS
informace zadavatele zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)
 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz