TZ: Deset procent úřadů říká: Nejvyšší správní soud respektovat nebudeme

22.10.2015 07:00

Tisková zpráva Právo ve veřejném zájmu

Praha, 22. října 2015

Deset procent úřadů říká: Nejvyšší správní soud respektovat nebudeme

Nevládní organizace Právo ve veřejném zájmu provedla rozsáhlý průzkum, jak orgány státní správy a samosprávy respektují judikaturu Nejvyššího správního soudu (NSS) týkající se poskytování informace o platech a odměnách vysoce postavených úředníků. Ač byly všechny povinné subjekty upozorněny na přiléhající rozhodnutí rozšířeného senátu NSS již v podané žádosti o informace, informaci poskytlo v zákonné lhůtě 15 dnů pouze 70 procent z nich. Deset procent oslovených odmítá informaci vydat již několik měsíců.

Přesně před rokem rozhodl rozšířený senát NSS spor týkající se poskytování informace o platu a odměně vysoce postavených státních zaměstnanců. Ačkoli se dle rozhodnutí soudu takové informace veřejnosti zásadně poskytují, stále se najdou úřady, které i dnes odmítají informace vydat. Argumenty povinných subjektů jsou přitom leckdy velmi troufalé: rozsudek NSS považujeme za nesprávný, a proto jej respektovat nebudeme.

Nevládní organizace Právo ve veřejném zájmu oslovila s dotazem na plat a odměnu vysoce postavených úředníků všechny kraje, ministerstva, obce s rozšířenou působností a rovněž i vybrané organizační složky státu. Po několika měsících čekání a desítkách opravných prostředků nakonec informace poskytlo téměř 84% oslovených. Zbývající úřady informace buď stále odmítají vydat, případně zůstávají zcela nečinné.

Přístup úředníků se přitom velmi liší. Například ministerstva informace o platech svých náměstků nakonec poskytla téměř všechna, s výjimkou Ministerstva průmyslu a obchodu. Naproti tomu krajské úřady Ústeckého kraje, Libereckého kraje a kraje Vysočina informace o platu ředitele úřadu a vedoucích odborů stále tají. „Postup posledně zmíněných úřadů je o to horší, že informace odpírají i navzdory opakovaným pokynům Ministerstva vnitra, které je v informačním sporu jejich nadřízeným orgánem“ konstatuje předsedkyně spolku Petra Bielinová.

Z oslovených organizačních složek státu informace o platu a odměně neposkytla například Kancelář prezidenta republiky, Energetický regulační úřad a Státní energetická inspekce. „Naproti tomu Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož několik let starým stanoviskem se mnozí odpírači stále zaštitují, informace o svých úřednících bez potíží poskytl“, komentuje situaci předsedkyně spolku Petra Bielinová.

Pokud jde o města, oslovil spolek všechny obce s rozšířenou působností (227). V souhrnu poskytla informace o platech a odměnách tajemníků a vedoucích odborů drtivá většina z nich, celkem 85 procent. Největší odpor podaná žádost vzbudila v tajuplném kraji Vysočina – tam informaci dosud neposkytlo 60% měst, například Jihlava, Nové Město na Moravě, Telč, Humpolec nebo Třebíč. Naproti tomu v Libereckém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji nebylo třeba ani podávat žádné opravné prostředky, protože všechna města informace poskytla dobrovolně a v zákonné lhůtě“, dodává předsedkyně spolku Petra Bielinová.

Kontakty:
Mgr. Petra Bielinová, právnička a předsedkyně spolku Právo ve veřejném zájmu, tel. 605 54 34 19

petra.bielinova@pvvz.cz
www.pvvz.cz
www.facebook.com/pvvz.cz

Příloha 1 – grafy
Příloha 2 – data pro grafy (informace o jednotlivých ministerstvech, úřadech, krajích a městech)
Příloha 3 – rozsudek NSS ze dne 22. října 2014, sp. zn. 8 As 55/2012 (relevantní je zejména strana 28, bod 97 rozsudku)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz