Střet zájmu: Je vedoucí Kanceláře prezidenta republiky veřejný funkcionář?

21.01.2019 15:01

Oznámení o střetu zájmu za rok 2013 (mělo být odevzdáno nejpozději do 30.6.2014)

Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, se v médiích opakovaně vyjádřil v tom smyslu, že není veřejným funkcionářem dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a že tedy nepodává oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle § 9 – 11 zákona o střetu zájmu. V rámci naší činnosti jsem se pokusili zjistit, jak to vlastně je. Tedy jednak nechat prověřit možnost, že Ing. Mynář oznámení o střetu zájmu neodevzdal a tím tedy zároveň spáchal přestupek (viz níže jako Episoda první) a zároveň se pokusit získat ono údajně odevzdané oznámení o střetu zájmu přímo od Kanceláře prezidenta republiky (viz níže Episoda druhá). Episoda druhá nyní (červenec 2018) míří do finále, neboť proti rozhodnutí Městského soudu V Praze (zamítnutí naší žaloby) jsme podali kasační stížnost. O tom, zda Kancelář přezidenta republiky byla či nebyla v letech 2013-2016 evidenční orgán dle zákona o střetu zájmů, bude proto rozhodovat Nejvyšší správní soud.

Epizoda první: Přestupkové řízení Ing. Mynáře (oznámení dle zákona o střetu zájmů z roku 2013)

Podle našeho názoru je Ing. Vratislav Mynář jako vedoucí organizační složky státu (Kanceláře prezidenta republiky), a proto je veřejným funkcionářem podle § 2, odst. 2, písm. d) zákona o střetu zájmu. Z tohoto důvodu podala naše advokátka Mgr. Petra Bielinová v lednu 2015 k příslušnému správnímu úřadu (konkrétně Městský úřad Uherské Hradiště) oznámení o podezření na spáchání přestupku.

Městský úřad Uherské Hradiště v lednu 2015 nezačal věc šetřit a postoupil spis na jiný úřadu (Praha 1). Z Prahy 1 putoval spis zpět do Uherského Hradiště, následně na Ministerstvo vnitra až skončil na Ministerstvu spravedlnosti. Tam ministr Pelikán rozhodl, že ve věci je příslušný původní úřad, tedy Městský úřad Uherské Hradiště. V dubnu 2015 byl Ing. Mynář předvolán k ústnímu jednání. Z jednání se omluvil. 

Dle dalších informací, získaných na základě opakovaných žádostí o informaci, se Ing. Mynář osobně dostavil k ústnímu jednání v květnu 2015. Advokátce se na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím podařilo získat zápis z tohoto jednání.

Na ústním jednání konaném v květnu 2015 Ing. Mynář najednou tvrdí, že se cítí být veřejným funkcionářem a že oznámení  o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle § 9 – 11 zákona o střetu zájmu dokonce podal a to k rukám ředitele legislativního odboru Kanceláře prezidenta republiky. 

Ing. Mynář Městskému úřadu v Uherském Hradišti nikdy nedoložil samotné oznámení dle zákona o střetu zájmu, ale jen jakýsi protokol, ze kterého vyplývá, že oznámení odevzdal v dubnu 2014 svému podřízenému, vedoucímu legislativního odboru JUDr. Pelikánovi. Na základě tohoto protokolu Úřad v Uherském Hradišti řízení o přestupku zastavil. 

Předložení samotného oznámení dle zákona o střetu zájmu úřad po Mynářovi nikdy nepožadoval.

ALE POZOR!!!

Ing. Mynář na veřejnosti i nadále tvrdí, že není veřejným funkcionářem. Na webových stránkách hradu vyvěsil pouze výrok rozhodnutí úřadu v Uherském Hradišti (řízení zastaveno), nikoli odůvodnění (Mynář oznámení odevzdal). I nadále Ing. Mynář tvrdí, že veřejným funkcionářem není.

Viz například 25.5.2015 Radiožurnál, minuta 7:50-12:50. Mynář a Bielinová.

Zároveň Kancelář prezidenta republiky odmítla právničce Petře Bielinové nahlédnou do registru podaných oznámení. Oznámení Ing. Mynáře za rok 2013 tedy nikdo nikdy neviděl, avšak přestupek prý nespáchal.

Advokátka Petra Bielinová 4. 6. 2015 požádala nadřízený orgán (Krajský úřad Zlínského kraje) o přezkumné řízení pokud jde o rozhodnutí o přestupku Ing. Mynáře. Ke změně rozhodnutí o přestupku to však nevedlo.

Oznámení o přestupku na Městský úřad Uherské Hradiště - leden 2015
Postoupení spisu na Úřad Městské části Praha 1 - leden 2015
Postoupení spisu na Městský úřad Uherské Hradiště - leden 2015
Postoupení spisu na Ministerstvo vnitra - únor 2015 (vyplývá z informace získané na základě zákona 106/99)
Postoupení spisu na Ministerstvo spravedlnosti - březen 2015 (vyplývá z informace získané na základě zákona 106/99)

Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti o příslušnosti Městského úřadu Uherské Hradiště - duben 2015
Rozhodnutí Městského úřadu Uherské hradiště o odmítnutí informace - kopie protokolu z ústního jednání
 Kopie protokolu z ústního jednání - poskytnuto 19.5.2015
Rozhodnutí Městského úřadu Uherského hradiště o zastavení řízení o přestupku - 14.5.2015
Žádost advokátky Petry Bielinové o nahlédnutí do registru oznámení - 23.5.2015
Žádost o poskytnutí oznámení dle zákona o střetu zájmu podané na Uherské Hradiště - 26.5.2015
Odpověď Uherského Hradiště, ze které vyplývá, že Mynář jim ukázal jen protokol, nikoli oznámení - 28.5.2015
Odmítnutí KPR nahlédnou do registru - 30.5.2015
Odmítnutí KRP podat informaci dle zákona 106/99 Sb. - 4.6.2015
Žádost o přezkumné jednání - rozhodnutí o přestupku - 4.6.2015
Sdělení KU Zlínského kraje k přezkumnému jednání - 2.7.2015

Episoda druhá: lze získat informaci o podaném oznámení dle zákona o střetu zájmů? 
(oznámení dle zákona o střetu zájmů z roku 2013)

Má veřejnost právo znát znění oznámení o střetu zájmu?

Pokusili jsme se získat jednak přístup do registru oznámení dle zákona o střetu zájmu, jednak jsme se informace o oznámení dle zákona o střetu zájmu dožadovali dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Oboje bylo ze strany Kanceláře prezidenta republiky odmítnuto. Informace se nyní domáháme soudně (MS Praha, sp. zn. 10 A 91/2015). Bohužel naše kasační stížnost byla úspěšná jen částečně a veřejnost se tedy znění samotného oznámení o majetku z roku 2013 nedozví.

dokumenty:
žádost o informaci (květen 2015) zde
odmítnutí (červen 2015) zde
potvzení rozhodnutí o odmítnutí informace (červen 2015) zde 
podání žaloby k MS Praha (červen 2015)
MS Praha  - zamítnutí žaloby (červen 2018 - tři roky po podání žaloby) - rozsudek zde
července 2018 - Právo ve veřejném zájmu podalo kasační stížnost
Rozhodnutí NSS o kasační stížnosti (únor 2019) rozhodnutí NSS

Oznámení dle zákona o střetu zájmu za rok 2013 nakonec Ing. Mynář údajně zpřístupnil poslankyni Věře Kovářové.

Episoda třetí: Oznámení o střetu zájmu za rok 2014 (mělo být odevzdáno nejpozději do 30.6.2015)
(oznámení dle zákona o střetu zájmů z roku 2014)

Scénář se opakuje. Ing. Mynář údajně odevzdal oznámení dle zákona o střetu zájmu za rok 2014 k rukám svého podřízeného JUDr. Pelikána, ředitele odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky a to 29. 6. 2015. Ovšem veřejnost nemá šanci toto oznámení spatřit. Kancelář prezidenta republiky jej odmítá poskytnout jak na základě žádosti dle zákona o střetu zájmu, tak na základě žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ozámení má totiž k dispozici JUDr. Pelikán, a ten není evidenčním orgánem dle zákona o střetu zájmu.

 Žádost o informaci - 1.7.2015 
Odmítnutí informace - 14.7.2015
Rozhodnutí Mynáře o odvolání do odmítnutí informace - 31.7.2015
Částečně poskytnutá informace - 31.7.2015

Podnět k přestupkovému řízení jsem podala k MU Uherské Hradiště 17.7.2015. Tentokrát má úřad na projednání přestupku téměř celý kalendářní rok.

Oznámení o přestupku - 17.7.2015

Oznámení dle zákona o střetu zájmu za rok 2014 Ing. Mynář neposkytl ani poslankyni Věře Kolářové.

Dotazy zodpoví Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz