Statutární město Zlín vymohlo škodu 300 tisíc korun

25.09.2017 12:22

Statutárnímu městu Zlín byla v únoru 2013 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 300 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu ani žaloby, neboť v dané věci již jednou rozhodoval Krajský soud v Brně (předešlé rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo soudem sice zrušeno, ale z odůvodnění rozsudku zároveň vyplývalo, že zadavatel zákon o veřejných zakázkách porušil).

 

Zadavatel identifikoval osobu odpovědnou za vznik škody a sice advokáta, který zajišťoval přípravu a průběh dané veřejné zakázky. Dotčená odpovědná osoba škodu v plné výši uhradila.

 

pokuta ÚOHS

informace zadavatele

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz