Statutární město Ostrava vymohlo škodu 300 tisíc

25.09.2017 14:56

Statutárnímu městu Ostrava byla Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena v září 2014 pokuta ve výši 300 tisíc korun. Proti uložené pokutě se zadavatel nebránil ani podáním rozkladu (a logicky ani žalobou).

Zadavatel určil jako odpovědnou osobu externího dodavatele, který ve dvou splátkách (říjen 2014, leden 2015) škodu plné výši uhradil.

pokuta ÚOHS
informace zadavatele zde (zakázka 1, Výběr pojišťovacího makléře)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz