Státní podnik Česká pošta a informace o platech a odměnách

04.05.2016 11:00

Pan Luděk Maděra se otázce poskytování informací občanům věnuje již mnoho let. Díky jeho úsilí vznikly dnes již široké veřejnosti dobře známé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu věnující se tématu poskytování informací o platech a odměnách. 

Jedná se o tyto rozhodnutí Nejvyšího správního soudu (NSS):

- rozsudek NSS ze dne 27. května 2011, sp. zn. 5 As 57/2010 - vedoucí oddělení Magistrát Zlín
- rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 22. října 2014, sp. zn.
8 As 55/2012 - ředitel ZŠ Lhota u Zlína

Oba výše citované rozsudky se věnovaly platům a odměnám úředníků územní samosprávy nebo platům a odměnách vedoucích příspěvkových organizací územně samosprávných celků (ředitel ZŠ). Rozšířený senát NSS se v roce 2014 problematice věnoval šířeji a podrobně v rozsudku rozvedl, v jakých případech informace o platu a odměně veřejnosti vždy náleží (zjednodušeně lze říci, že se jedná zejména o vedoucí pozice).

Žádný z rozsudků se však výslovně nevěnoval tomu, zda obdobné informace veřejnosti náleží také u jiných typů povinných subjektů, například u státních podniků či obchodních společností vlastněných územně samosprávnými celky. Přitom také osoby ve vedoucích pozicích těchto subjektů jsou placeny z veřejných prostředků a proto veřejnosti přísluší právo na informace, zda jsou veřejné prostředky vynakládány hospodárně.

Pan Maděra se v říjnu 2015 obrátil na státní podnik Česká pošta a požádal o informaci  o výši veřejných prostředků vyplacených panu Bc. Zdeňku Žákovi v letech 2014 a 2015. Pro úplnost uvádíme, že pan Žák je bývalým náměstkem ministra dopravy a bývalým generálním inspektorem Českých drah (později Drážní inspekce). Od července 2013 do ledna 2014 byl také ministrem dopravy ve vládě Jiřího Rusnoka. 

Pochybost o hospodárném vynaložení veřejných prostředků pan Maděra pojal na základě článku MF Dnes ze dne 29. 9. 2015.

Časová osa:
- říjen 2015 - podána žádost o informace
- leden 2016 - podána žaloba

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Právní pomoc byla v roce 2016 podpořena v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz