Stát bude hradit zadostiučinění za nesprávný úřední postup Kanceláře prezidenta republiky

30.04.2018 15:06

Kancelář prezidenta republiky opakovaně odmítala poskytovat veřejnosti informace o platech svých vrcholně postavených zaměstnanců (vedoucí kanceláře prezidenta republiky, ředitelé odborů) a to přestože první pravomocný rozsudek na toto téma byl vúči KPR vydán již v létě roku 2012.

V průběhu let 2012-2016 se na KPR opakovaně obraceli různí žadatelé o informaci týkající se platů a odměn nejvýše postavených úředníků. KPR vždy odmítla informace poskytnout a čekala, zda je někdo zažaluje. To se stalo minimálně v šesti případech. Následoval opět vždy zcela shodný postup - informace byla odpírána až do doby, kdy Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání. Po té vždy KPR informace poskytla a žaloba byla zastavena pro uspokojení žadatele.

Z postupu KPR je tedy zřejmé, že KPR od samého počátku každého výše zmíněného případu věděla, že žadatelům informace nakonec požadované informace poskytne dobrovolně (aby nevznikl další rozsudek), ale přesto (a nebo právě proto) zcela úmyslně nechala každý případ "vyhnít" až do nařízení jednání. To v praxi bohužel znamená něco mezi dvěma až třemi lety čekání.

Za toto počínání nyní KPR (respektive stát, který odpovídá za to, že není schopen obsadit své úřady úředníky, kteří budou respektovat zákon) bez mála 50 tisíc korun plus náhradu nákladů řízení. Rozsudek soudu prvního stupně byl v dubnu 2018 potvrzen Městským soudem v Praze.

Více informací naleznete na našich webových stránkách.

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz