Stát bude hradit zadostiučinění za nesprávný úřední postup Kanceláře prezidenta republiky

21.10.2019 08:00

Kancelář prezidenta republiky opakovaně odmítá poskytovat veřejnosti informace o platech svých vrcholně postavených zaměstnanců (vedoucí kanceláře prezidenta republiky, ředitelé odborů) a to přestože první pravomocný rozsudek na toto téma byl vúči KPR vydán již v létě roku 2012.

V průběhu let 2012-2016 se na KPR opakovaně obraceli různí žadatelé o informaci týkající se platů a odměn nejvýše postavených úředníků. KPR vždy odmítla informace poskytnout a čekala, zda je někdo zažaluje. To se stalo minimálně v šesti případech. Následoval opět vždy zcela shodný postup - informace byla odpírána až do doby, kdy Městský soud v Praze nařídil ve věci jednání. Po té vždy KPR informace poskytla a žaloba byla zastavena pro uspokojení žadatele.

Z postupu KPR je tedy zřejmé, že KPR od samého počátku každého výše zmíněného případu věděla, že žadatelům informace nakonec požadované informace poskytne dobrovolně (aby nevznikl další rozsudek), ale přesto (a nebo právě proto) zcela úmyslně nechala každý případ "vyhnít" až do nařízení jednání. To v praxi bohužel znamená něco mezi dvěma až třemi lety čekání.

Za toto počínání nyní KPR (respektive stát, který odpovídá za to, že není schopen obsadit své úřady úředníky, kteří budou respektovat zákon) bez mála 50 tisíc korun plus náhradu nákladů řízení. Rozsudek soudu prvního stupně byl v dubnu 2018 potvrzen Městským soudem v Praze.

Časová osa:

27. 5. 2011 – Nejvyšší správní soud vydává tzv. první platový rozsudek, sp. zn. 5 As 57/2010 (jedná se o rozsudek, který inicioval žalobce)

6. 9. 2011 – zahájení soudního řízení 5 A 274/2011 (Němeček žádá informace o platu ředitele politického odboru pana Jakla a zástupci vedoucího kanceláře prezidenta republiky pana Hájka)

19. 7. 2012 – nabývá právní moci rozsudek 5 A 274/2011, podle kterého bylo Kanceláři prezidenta republiky uloženo vydat žadateli informaci o platu ředitele politického odboru pana Jakla a zástupci vedoucího kanceláře prezidenta republiky pana Hájka

17. 3. 2014 – zahájení soudního řízení, sp. zn. 11 A 45/2014 (info na plat Mynáře I)

18. 3. 2014 - zahájení soudního řízení sp. zn. 6 A 55/2014 (info na Mynáře II)

22. 10. 2014 – rozšířený senát Nejvyššího správního soudu vydává tzv. druhý platový rozsudek, sp. zn. 8 As 55/2012 (jedná se o rozsudek, který inicioval žalobce)

29. 10. 2014 - žádost na Mynáře IV

1.11. 2014 – Kancelář prezidenta republiky poskytuje dobrovolně informace o platu pana Mynáře žadateli v soudním řízení vedeném pod sp. zn. 11 A 45/2014, tj. plat pana Mynáře od března do prosince 2013. I nadále však na obdobné žádosti o informace Kancelář prezidenta republiky odmítá informace veřejnosti poskytovat.

19. 1. 2015 – žádost o informaci pan Maděra - žalobce

27.1. 2015 – odmítnuto Maděra - žalobce

30. 1. 2015 – zahájení soudního řízení, sp. zn. 8 A 24/2015 (info na Mynáře III)

23. 3. 2015 – zahájení soudního řízení, sp. zn. 5 A 50/2015 - žalobce Maděra

24.4. 2015 – žalobce Maděra vyzývá Kancelář prezidenta republiky, aby poskytli informaci o platech, kterou dle informací z médií poskytli jinému žadateli

11. 5. 2015 – Kancelář prezidenta republiky poskytuje dobrovolně informace žadateli v řízení vedeném pod sp. zn. PM 8 A 24/2015

11. 5. 2015 – Kancelář prezidenta republiky opětovně odmítá poskytnout Maděrovi

20. 5. 2015 – řízení pravomocně zastaveno pro poskytnutí informace, sp. zn. 8 A 24/2015 (info na Mynáře III) –22. 5. 2015 – PM 11 A 45/2014 (info na Mynáře I)

25. 8. 2016 - řízení pravomocně zastaveno pro poskytnutí informace, sp. zn. 6 A 55/2014 (info na Mynáře II)

31.8.2016 – poskytnutí informace Maděra - žalobce

11. 9. 2016 – řízení pravomocně zastaveno pro poskytnutí informace, sp. zn. 5 A 50/2015, Maděra – žalobce

12.12. 2016 - poskytnuto info na Mynáře IV

20.12.2016 - zastaveno řízení sp. zn. 3A 2/2015 - info na Mynáře IV

květen 2017 - žaloba Maděry o zadostiučinění na Ministerstvo financí (nelze žalovat KPR)

říjen 2017 - Obvodní soud pro Prahu 1 žalobě vyhověl a 24.11.2017 doručil rozsudek - nepravomocný rozsudek  naleznete zde

duben 2018 - Městský soud v Praze potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu v Praze. Rozsudek MS Praha naleznete zde

červen 2018 - stát prostřednictvím Ministerstva financí uhradil zadostiučinění ve výši zhruba 47 tisíc a náhradu nákladů řízení ve výši zhruba 26 tisíc. Budeme sledovat, zda stát bude zaplacených 73 tisíc vymáhat po Kanceláři prezidenta republiky.

prosinec 2018 - únor 2019 - škodní komise Ministestva vnitra projednávala nárok na regresní úhradu, Kancelář prezidenta republiky však s pravomocným rozsudkem nesouhlasila a tak odmítla označit viníka. Podklady z jednání škodní komise máme k dispozici.

říjen 2019 - stát neuplatnil regresní nárok na náhradu škody.

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19
 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz