Staré Město vymáhá škodu včetně odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále celkem 1,2 mil korun

23.08.2018 15:41

Zadavateli byla v prosinci 2014 uložena pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil podáním rozkladu (a tedy ani žalobou ve správním soudnictví). Pokutu zadavatel uhradil v únoru 2015. V souvislosti s touto veřejnou zakázkou zadavatel uhradil rovněž odvod za porušení rozpočtové kázně včetně penále ve výši téměř 1,1 mil korun.

Zadavatel identifikoval odpovědnou osobu a uplatnil u soudu svůj nárok na náhradu škody ve výši téměř 1,2 mil. korun. O žalobě dosud nebylo rozhodnuto.

Dokumenty:
Pokuta ÚOHS
Informace zadavatele srpen 2018 zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz