Soud uložil městu Počátky poskytnout žadatelce zápisy z rady města

16.10.2019 13:27

Na konci roku 2018 se na nás obrátila bývalá zastupitelka města Počátky, která se od června 2018 marně domáhala informace - konkrétně zápisů z jednání rady města (v době žádosti o informace byla zastupitelkou města). Informace jí byla ze strany vedení města opakovaně odmítnuta, a protože ani opakované zrušující rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina nevedly k nápravě, nezbylo než se práva na informace domáhat soudní cestou.

Po poradě s námi využila bývalá zastupitelka možnosti žalovat přímo město Počátky, což judikatura Nejvyššího správního soudu v současné domě jednoznačně umožňuje (respektive umožňuje to v případě, kdy je rozhodnutí o odmítnutí informace opakovaně rušeno nadřízeným orgánem, aby pak požadovaná informace byla ze strany povinného subjektu opakovaně odmítnuta).

Město svůj postoj nezměnilo ani na základě předžalobní výzvy (leden 2019).

Žalobě bylo v září 2019 plném rozsahu vyhověno a městu Počátky bylo nařízeno vydat žalované informace.

15. 10. 2019 uběhla lhůta k plnění rozsudku, avšak město informace žadatelce neposkytla. Město bylo vyzváno k plnění pravomocného a vykonatelného rozsudku. Pokud město nebude rozsudek respektovat, bude plnění vymáháno formou exekuce.

Časová osa:
červen 2018 - zastupitelka žádá e-mailem o zápisy z rady města, město nereaguje
červenec 2018 - zastupitelka žádá oficiální cestou dle 106/1999 Sb. - informace je odmítnuta
červenec 2018-prosinec 2018 - město 3x odmítá informaci vydat, 2 rozhodnutí města jsou zrušena Krajským úřadem Kraje Vysočina
leden 2019 - předžalobní výzva
leden 2019-září 2019 - věc projednává Krajský soud v Českých Budějovicích - žalobě bylo v září 2019 v plném rozsahu vyhověno.
říjen 2019 - město bylo vyzváno k plnění dle pravomocného a vykonatelného rozsudku.
 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19


Zpracování kauzy bylo v roce 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz