Soud rozhodl, že úhrada za poskytnutí informace musí být řádně odůvodněna

31.01.2018 14:33

Od roku 2016 jsme poskytovali právní poradenství žadateli o informaci, kterému byla za poskytnutí informace o platech a odměnách vysoce postavených úředníků Ministerstva průmyslu a obchodu vyčíslena úhrada ve výši 24 tisíc korun. Jedná se o částku, která je pro žadatele o informaci zcela nereálná a dle našeho názoru má sloužit pouze k odrazení od požadavku na zmíněné informace. Žadatel o informaci požadovanou úhradu nezaplatil a žádost o informace byla z tohoto důvodu odložena.

V dubnu 2016 byla s naší pomocí podána žaloba, kterou bylo napadeno rozhodnutí o odložení žádosti o informace pro nezaplacení požadované úhrady. V lednu 2018 bylo žalobě v plném rozsahu vyhověno a napadené rozhodnutí zrušeno. Povinné subjekty jsou povinny držet se zákona při vyčíslení požadované úhrady. Pokud je pro poskytnutí informace zvolen nevhodný způsob (který zabere povinnému subjektu neobvykle dlouhý časový úsek), nezakládá tato skutečnost nárok povinného subjektu na úhradu v jím tvrzeném rozsahu údajně nutného vyhledávání informací.

Podrobnosti a citovaný rozsudek naleznete na našich webových stránkách.

Právní pomoc byla v roce 2016 podpořena v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra.

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz