Revírská bratská pokladna vymohla škodu 100 tisíc po svých zaměstnancích

20.06.2019 15:20

Zadavateli Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna byla červnu 2017 uložena pokuta ve výši 110 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě nebránil ani rozkladem, ani žalobou. Pokutu zadavatel uhradil v červenci 2017.

 

Zadavatel jako odpovědné osoby identifikoval své zaměstnance, které vyzval k náhradě škody. Škoda byla zaměstnanci v plné výši obratem uhrazena. 

 

Nad rámec výše uvedeného musíme zároveň ocenit, že ačkoli se zadavatel nepovažuje za povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím, odpověděl na všechny naše otázky v plném rozsahu.

 

dokumenty:

pokuta UOHS

informace zadavatele zde 

 

 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz