Proti zamítnutí žaloby vůči Kanceláři Prezidenta republiky jsme podali kasační stížnost

02.07.2018 14:07

Kancelář prezidenta republiky, respektive její vedoucí, kancléř Mynář, od samého počátku výkonu své funkce tvrdil, že není veřejným funkcionářem dle zákona o střetu zájmů. Jakmile na základě našeho oznámení začal Městský úřad v Uherském Hradišti projednávat možné spáchání přestupku ze stany kancléře Mynáře (neodevzdání oznámení dle zákona o střetu zájmů za rok 2013), změnil kancléř Mynář taktiku a začal tvrdit, že oznámení odevzdal Kanceláři prezidenta republiky (a proto nespáchal přestupek), avšak toto odevzdané oznámení odmítá veřejnosti zpřístupnit a to jak na základě zákona o střetu zájmů, tak na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Důvodem pro tento postup má být striktně jazykový výklad zákona o střetu zájmů, dle kterého je sice kancléř Mynář jednoznačně veřejným funkcionářem s povinností odevzdávat citované oznámení, ale "bohužel " už zákon nestanoví, k jakému orgánu se tak má stát, a tedy kdo je oprávněn ono odevzdané oznámení jakémukoliv zájemci zpřístupnit.

S tímto právním názorem jsme nesouhlasili, a proto jsme se v roce 2015 začali domáhat soudní ochrany (poskytnutí informace). Na řadu přišel náš případ u Městského soudu v Praze po třech letech. Žaloba byla po ústním jednání zamítnuta s odůvodněním, že Kancelář prezidenta republiky nebyla evidenčním orgánem, a proto nemusí informaci poskytnout, ačkoliv ji má. Proti tomuto rozsudku jsme v červenci 2017 podali kasační stížnost, neboť s tímto odůvodněním nesouhlasíme.

Podle našeho názoru nelze připustit, aby znění zákona o střetu zájmů bylo soudem vykládáno striktně dle jazykového obsahu (zákon skutečně výslovně nezmiňoval Kancelář prezidenta republiky mezi evidenčními orgány), bez přihlédnutí ke smyslu a účelu zákona o střetu zájmů.

O tom, zda Kancelář prezidenta republiky byla či nebyla v letech 2013-2016 evidenčním orgánem dle zákona o střetu zájmů bude v horizontu cca jednoho roku rozhodovat Nejvyšší správní soud.

Více o kauze a celém kontextu případu naleznete zde:

Dotazy zodpoví Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Kauza byla v roce 2018 finančně podpořena v rámci projektu Právní poradny (Ministerstvo vnitra).

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz