Přiměřená výše nákladů za poskytnutí informace - Ministerstvo průmyslu a obchodu

04.05.2016 11:32

Pan Luděk Maděra se otázce poskytování informací občanům věnuje již mnoho let. Díky jeho úsilí vznikly dnes již široké veřejnosti dobře známé rozhodnutí Nejvyššího správního soudu věnující se tématu poskytování informací o platech a odměnách. 

Jedná se o tyto rozhodnutí Nejvyšího správního soudu (NSS):

- rozsudek NSS ze dne 27. května 2011, sp. zn. 5 As 57/2010 - vedoucí oddělení Magistrát Zlín
- rozsudek rozšířeného senátu NSS ze dne 22. října 2014, sp. zn. 8 As 55/2012 - ředitel ZŠ Lhota u Zlína

Výše uvedené rozsudky však neřeší situaci, kdy se povinný subjekt "brání" poskytnutí informace tím, že žadateli o informaci vyúčtuje nepřiměřeně vysokou náhradu nákladů řízení. V daném případě Ministestvo průmyslu a obchodu žádá za poskytnutí informace o platech a odměnách svých vedoucích zaměstnanců částku 24 tisíc korun a to za údajně 48 hodin práce. Každá hodina práce úředníka, který informaci vyhledává, je ze strany MPO zpoplatněna částkou 500 Kč, což se jako odměna pro administrativního pracovníka zdá jako poněkud přehnaná suma (poznámka: například obdobně velké ministerstvo, a sice Ministerstvo vnitra, zpoplatňuje hodinu vyhledávání informace částkou poloviční).

Pan Maděra se proto rozhodl s naší pomocí zjistit, jaký názor na přiměřenost vyúčtovaných "nákladů" bude mít nezávislý soud.

časová osa:
- listopad 2015 - žádost o informaci
- únor 2016 - žádost o informaci byla odložena pro neuhrazení vyúčtovaných nákladů
- duben 2016 - podána žaloba

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz