Právo na informace o platech po nálezu Ústavního soudu

04.03.2018 14:56

Nález Ústavní soudu ve věci platů a odměn úředníků města Zlín (IV US 1378/2016) vyvolal předvídatelnou reakci povinných subjektů, kteří povinnosti stanovené v citovaném nálezu nyní začaly u jednotlivých žadatelů o informaci zkoumat a to tak, že ať už žadatel o informace odpoví na výzvu povinného subjektu cokoli, stejně nikdy podmínky pro poskytnutí informace nesplní. Navíc povinné subjekty podmiňují splněním podmínek nejen poskytnutí informací o platu a odměnách, ale i jiných "nepříjemných" informací. Tuto novou praxi povinných subjektů považujeme za nebezpečnou a proto jsme poskytli právní poradenství žadatelce o informaci.

Více informací o kauze naleznete na našich webových stránkách.

Právní poradenství bylo podpořeno z grantu Ministerstva vnitra (rok 2018)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová)
605 54 34 19

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz