Právo na informace o platech po nálezu Ústavního soudu

03.03.2018 16:49

Zastupitelka městské části Praha 12 Ing. Hana Jandová se od ledna 2015 marně domáhá na Městské části Praha 12 informace o platu, činnosti a konkrétních pracovních výstupech JUDr. Gorčíka. Od samého počátku žadatelka o informace sama od sebe svou žádost o informaci odůvodňuje tím, že po ustavujícím zasedání zastupitelstva se na úřadě Městské části Praha 12 znenadání objevil JUDr. Gorčík a přestože nebyl zaměstnancem Městské části Praha 12, byla mu přidělena samostatná kancelář. Žadatelka o informace měla proto pochybnosti, jakou činnost zde vykonává, a zda jeho odměna odpovídá odvedené práci, případně zda odpovídá běžnému odměňování právníků či jiných srovnatelných zaměstnanců Městské části Praha 12.

 

V průběhu tří let poskytla Městská část Praha 12 Ing. Jandové pouze částečně začerněnou Dohodu o provedení práce na období prosinec 2014. V této Dohodě o provedení práce však nebyla uvedena částka smluvené hodinové odměny, a to s odkazem na povinnost chránit osobu JUDr. Gorčíka. Informaci o celkové výši vyplacené odměny JUDr. Gorčíkovi Městská část Praha 12 poskytnout rovněž odmítla. Zároveň Městská část Praha 12 neodpověděla uspokojujícím způsobem ani na žádost o informaci, jakou činnost pro Městskou část Praha 12 JUDr. Gorčík v rozhodné době vykonával. Městská část Praha 12 rovněž nijak nereagovala na dotaz žadatelky, jaké byly konkrétní výstupy jeho práce, tedy co přesně JUDr. Gorčík pro Městskou část Praha 12 vytvořil.

 

Vzhledem k tomu, že Městská část Praha 12 opakovaně odmítla informace poskytnout, a to bez ohledu na právní názor nadřízeného orgánu Magistrátu hlavního města Prahy, obrátila se žadatelka s naší pomocí na Městský soud v Praze. 

 

Žaloba byla podána 21. února 2018.

 

V horizontu několika let bychom se tedy měli dozvědět, zda tato žadatelka o informaci projde testem proporcionality tak, jak jej ve svém nálezu stanovil Ústavní soud (IV US 1378/2016).

 

 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, advokátka

tel. 605 54 34 19

 

Právní pomoc byla v roce 2018 podpořena v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz