Petra Bielinová: Lze právo na informace zneužít?

11.02.2016 07:27

Krajský soud v Hradci Králové dospěl v únoru 2015 k závěru, že i právo na informace může být zneužito. V konkrétním případě soud nejenže zamítl podanou žalobu, kterou shledal z mnoha důvodů nedůvodnou, ale zároveň žalujícího občana „varoval“, že v budoucnosti jím podané žaloby nebude po věcné stránce vůbec projednávat. Samotné podání šikanozní žaloby by soud v budoucnosti totiž mohl vyhodnotit jako zneužití práva, které nepožívá soudní ochrany.

V daném případě vzal soud v úvahu zejména tu skutečnost, že dotčený občan vede s městy Choceň a Seč mnoho sporů o nejrůznější informace, z nichž mnohé pravidelně končí u soudu. Zvídavý občan dle rozhodnutí soudu neustále zahlcuje obě města desítkami velmi obsáhlých žádostí o informace, což mimo jiné vyústilo v rezignaci všech členů zastupitelstva obce Seč.

Za přitěžující okolnost soud považoval skutečnost, že žalobce je s poskytnutými informacemi málokdy spokojen, ač vypracování odpovědí na jeho dotazy stojí obce nemalé úsilí. Z jednání žalobce proto soud usoudil, a že mu v konečném důsledku zřejmě nejde o poskytnutí požadované informace, ale mnohem spíše o paralyzování života v obci. To platí zejména v případě obce Seč, která vzhledem ke své velikosti nemá žádného stálého zaměstnance a proto nekončící řadu obsáhlých žádostí o informace musí vyřizovat volení zástupci obce. Některé podané žádosti o informace navíc soud vyhodnotil i po obsahové stránce jako bizarní až patologické, když jako příklad je v rozsudku zmíněna následující žádost o informace: „kolik bylo letos připraveno dárkových balíčků na Mikulášské akci, pro kolik a jaké místní děti byly balíčky připraveny, kolik balíčků bylo dětem vydáno a jak bylo naloženo s těmi, co zbyly“.

Výše uvedené důvody lze podle mého názoru skutečně za určitých okolností považovat za zneužití práva na informace. Avšak některé jiné pasáže citovaného rozsudku (52 A 76/2014) jsou již poněkud problematické.

Důvodem pro odmítnutí žaloby by totiž dle soudu mohla být i ta skutečnost, že samotný spor o informace nezasahuje do žádné podstatné životní sféry žalobce. Dle soudu jde totiž o spory vyvolané „pouze“ zájmem občana o veřejné záležitosti, nikoli o spory týkající se například jeho majetku apod. Potíž vidím zejména v tom, že smyslem a účelem zákona o svobodném přístupu k informacím je právě poskytnutí možnosti získat relativně jednoduchou cestou „jen“ informace o správě věcí veřejných. Z logiky věci se proto informační spory nikdy nebudou dotýkat životní sféry žalobce tak intenzivně, jako „běžné“ občanskoprávní spory o majetek či rozvod manželství. Pouze z tohoto důvodu proto dle mého názoru žaloba odmítnuta být nemůže.

Mgr. Petra Bielinová, advokátka. Od roku 2011 se věnuje tématům spjatým s komunální politikou. www.bielinova.cz

Článek byl zveřejněn v lednovém čísle časopisu Moderní obec 1/2016.

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz