Petra Bielinová: Jak jsem se vydala po stopách Ing. Mynáře

04.06.2015 12:53

Nikdo nikdy neviděl oznámení hradního kancléře dle zákona o střetu zájmu, a přesto dle rozhodnutí úředníků v Uherském Hradišti Ing. Mynář přestupek nespáchal, protože oznámení řádně a včas odevzdal. Jak je to možné?

Na počátku mého „pátrání“ stála kusá informace z médií, že Ing. Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, se necítí být veřejným funkcionářem dle zákona o střetu zájmu, a proto neodevzdává oznámení dle tohoto zákona. Konkrétně oznámení za rok 2013 měl pan Mynář odevzdat nejpozději do 30. 6. 2014.

V lednu 2015 jsem proto podala na příslušný úřad v Uherském Hradišti podnět k prošetření, zda tímto postupem nespáchal Ing. Mynář přestupek. Úředníkům se řešit přestupek pana Mynáře nechtělo, a tak spis putoval nejprve na Prahu 1, pak zpět do Uherského Hradiště, následně na Ministerstvo vnitra a pak na Ministerstvo spravedlnosti. Tam se konečně ukázalo, že přestupek má řešit Uherské Hradiště a tak jsme v dubnu 2015 byli zase na začátku. 

Čas běží, což je důležitý detail

O přestupku totiž musí být pravomocně rozhodnuto do konce června 2015 (pak již přestupek projednat nelze).

V květnu 2015 se skutečně konalo ústní jednání o přestupku. Dostavil se osobně Ing. Mynář a jeho podřízený, vedoucí legislativního odboru JUDr. Pelikán. Na jednání Ing. Mynář prohlásil, že veřejným funkcionářem je, a že oznámení o přestupku odevzdal. A že toto své tvrzení úředníkům prokáže dodatečně.

A skutečně za pár dní Ing. Mynář úředníkům zaslal předávací protokol, na kterém mu jeho podřízený JUDr. Pelikán potvrzuje, že oznámení dle zákona o střetu zájmu za rok 2013 od něj v dubnu 2014 převzal.

Tím by případ mohl skončit, ale nekončí.

Městský úřad v Uherském Hradišti řízení o přestupku zastavuje, neboť na základě předávacího protokolu (nikoli samotného oznámení dle zákona o střetu zájmu!!!) dospěl k závěru, že Ing. Mynář své povinnosti dle zákona o střetu zájmu splnil.

Ing. Mynář však začíná rozhodnutí úředníků o zastavení řízení o přestupku komentovat zcela jinak: přestupek nespáchal, protože není veřejným funkcionářem. Nic takového ale v rozhodnutí, kterým se řízení o přestupku zastavuje, napsáno není.

A tak jsem se obrátila na Kancelář prezidenta republiky a žádala o nahlédnutí do registru dle zákona o střetu zájmu, případně o samotnou kopii oznámení za rok 2013. Nahlédnutí do registru mi bylo odmítnuto a informace rovněž.

Co si o tom myslet? 

Oznámení dle zákona o střetu zájmu nikdo nikdy neviděl a zjevně ani neuvidí. Ale přesto Ing. Mynář svou povinnost dle zákona o střetu zájmu splnil? Vždyť splnění povinnosti dle zákona o střetu zájmu úředníkům nijak neprokázal a ti to po něm ani nepožadovali! 

Mám za to, že rozhodnutí Městského úřadu v Uherském Hradišti je z tohoto důvodu nezákonné a mělo by být nadřízeným orgánem (Krajským úřadem Zlínského kraje) zrušeno. 

Dnes jsem proto Krajský úřad požádala o přezkumné řízení.

Dokumenty k případu naleznete na webových stránkách spolku Právo ve veřejném zájmu.

Poznámka na závěr:

Samozřejmě vím, že do konce června 2015 nelze stihnout vydat nové, pravomocné rozhodnutí o přestupku. I kdyby podruhé úředníci konali svou práci již pečlivě a zodpovědně, Ing. Mynář za přestupek (neodevzdání oznámení za rok 2013) postižen již nikdy nebude.

Ale snad to povede alespoň k tomu, že do konce června 2015 Ing. Mynář podá oznámení za rok 2014, a toto oznámení zároveň zpřístupní v souladu se zákonem o střetu zájmu veřejnosti. 

V opačném případě bude mít Městský Úřad v Uherském Hradišti na projednání nového přestupku celý kalendářní rok. A to by bylo, aby se to příště nestihlo.

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz