Město Olomouc uplatnilo nárok na náhradu škody ve výši 160 tisíc v konkurzu

23.06.2020 12:47

Statutárnímu městu Olomouc byla Úřadem pro ochranu hospodářské souteže uložena pokuta ve výši 160 tisíc korun v prosinci 2014. Zadavatel se proti uložení pokuty bránil jak rozkladem, tak žalobou. O žalobě dosud nebylo rozhodnuto. Pokuta byla zaplacena v srpnu 2016.

Zadavatel uplatnil svůj nárok na náhradu škody u společnosti, která zakázku administrovala, ta je však v konkurzu.V roce 2020 byl konkurz ukončen a očekává se rozvrh a částečné uspokojení pohledávky.

pokuta ÚOHS
neúspěšný rozklad
informace zadavatele zde
informace zadavatele 2020

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19


Zpracování kauzy bylo v roce 2017-2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v letech 2017-2019 a Ministerstva spravedlnosti v roce 2020)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz