Obec Hudlice se domluvila na úhradě škody 300 tisíc formou daru

06.11.2017 15:12

Obci Hudlice byla uložena pokuta ve výši 600 tisíc korun v prosinci 2014. Zadavatel se proti uložení pokuty bránil jak rozkladem, na základě kterého byla pokuta snížena na 300 tisíc. Správní žalobu proti rozhodnutí ÚOHS zadavatele nepodal. Pokuta byla zaplacena v srpnu 2015. Zadavatel určil odpovědnou osobu a po poměrně dlouhých jednáních byla škoda nakonec uhrazena formou daru a to v plné výši (300 tisíc korun). Platba proběhla ve dvou splátkách na podzim roku 2017.

Poznámka: Informace o uzavření darovací smlouvy a o zaplacení náhrady nemajetkové újmy – zaplacené pokuty byla spolku doručena až po ukončení sběru dat a proto ve statistické části analýzy je obec Hudlice vedena jako zadavatel, kterou pokutu nevymohl.

pokuta ÚOHS
rozhodnutí o rozkladu (částečně úspěšné)
informace od zadavatele
zde
doplňující informace od zadavatele zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz