Obec Dvory vymohla většinu ze způsobené škody

25.09.2017 14:28

Obci Dvory byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 100 tisíc korun. Zadavatel využil právní pomoc k podání rozkladu, avšak ten byl ze strany ÚOHS zamítnut. Náklady na právní pomoc činily 30 tisíc korun. Správní žaloba podána nebyla a pokuta byla v listopadu 2015 zaplacena.

Zadavatel následně vyzval společnost, která zajišťovala přípravu veřejné zakázky, k úhradě škody. Zadavatel se s odpovědnou osobou mimosoudně domluvil na úhradě části škody ve výši 75 tisíc korun.

pokuta ÚOHS

zamítnutý rozklad ÚOHS

informace zadavatele Dvory.doc (359424)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra) 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz