Obec Bělkovice - Lašťany vymohla pokutu 45 tisíc

24.05.2020 17:05

Zadavateli byla uložena pokuta od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v říjnu 2018. Uložené pokutě se zadavatel nebránil ani rozkladem (a tím pádem ani žalobou). Zadavatel ve stejném časovém období uplatnil škodu u odpovědné osoby a ta ji v plné výši uhradila.

Dokumenty:
rozhodnutí ÚOSH
informace zadavatele

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce  2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva spravedlnosti)

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz