Obcházení stavebního zákona v Prostějově

27.09.2019 08:56

Na podivné rozhodování stavebního úřadu Magistrátu města Prostějov nás upozornili aktivní občané z Prostějova. Těm vadí zejména to, že na pozemku parc. č. 395, respektive na pozemcích z tohoto pozemku účelově vydělenými, vzniká v současné době stavba, která je v rozporu s platným územním plánem.

 

V celé kauze je vícero sporných bodů nicméně z právního hlediska jsou nejzajímavější tyto:

14. 1. 2016 vydává stavební úřad Magistrátu města Prostějov rozhodnutí o rozdělení pozemku parc. č. 395 na dva pozemky. Jedná se nové pozemky parc. č. 395/1 a 395/5, přičemž pozemek parcelní č. 395/5 je úzká nudle obklopující "zbylý pozemek" parc. č. 395/1 ze všech světových stran. Jediným důvodem, proč byl původní pozemek vyčleněn, bylo umožnit v následujícím stavebním řízení obejít stavbnou dotčené osoby (sousedy, kteří by se za jiných okolností měli právo vyjádřit ke stavebním záměrům svého souseda). Na základě rozhodnutí stavebního úřadu je rozdělení pozemků zapsána i v katastru nemostostí, přestože nedošlo ke změně vlastníka (oba pozemky nadále vlastnila stejná osoba). Zde je důležité zdůraznit, že až do 1.1.2018 nebylo dle zákona možné provést zápis rozdělení pozemku, aniž by současně došlo ke změně vlastníka.

6.10. 2016 souhlasí stavební úřad Magistrátu města Prostějov s uzavřením veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení. Stavební úřad nepožaduje v rozporu se stavebním zákonem doložení souhlasu osob dotčených nově vznikající stavbou, neboť jako jedinou dotčenou osobu označí vlastníka pozemku parc. č. 395/5 (ten patří stavebníkovi).

Právě tuto veřejnoprávní smlouvu chceme zneplatit a to na základě žádosti o vydání deklaratorního rozhodnutí dle § 142 správního řádu. 

Pokud se nám podaří dosáhnout zrušení této smlouvy, bude muset být se sousedy dotčené stavby jednáno jako s účastníky stavebního řízení. Navíc doufáme, že projednání této věci povede k vyvození osobní odpovědnosti současného vedení stavebního úřadu.

V současné době (únor 2019) je u Krajského úřadu Olomouckého kraje vedeno opakované řízení  o vydání deklaratorního rozhodnutí. Původní rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje z října 2018 bylo na základě našeho odvolání Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) v lednu 2019 zrušeno a věc vrácena zpět k novému řízení. Rovněž druhé rozhodnutí (obdobné) Krajského úřadu Olomouckého kraje (květen 2019) MMR zrušilo (září 2019).

dokumenty:
rozhodnutí o rozdělení pozemku parc. č. 395 (získáno na základně info žádosti)
rozhodnutí o umístění stavby - novostavby (zjednodušené řízení)
veřejnoprávní smlouva - její platnost napadáme v řízení o vydání deklaratorního rozhodnutí dle § 142 správního řádu
žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí
zahájení řízení o vydání deklaratorního rozhodnutí, že veřejnoprávní smlouva je neplatná

rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje (nepravomocné, říjen 2018, v lednu 2019 bylo zrušeno MMR)
rozhodnutí Ministerstva pro Místní rozvoj (zrušení předchozího rozhodnutí Olomouckého kraje, leden 2019)
rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje II (květen 2019, zrušeno v září 2019)
rozhodnutí MMR (září 2019)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

Napsali o nás:

18.10.2019 Úřady se dál přou o vyšachování sousedů při stavbě vily, už je téměř hotová

15. 2. 2019 Ministerstvo kárá úřady, přehlížely připomínky sousedů masivní vily

19. 10. 2018 Kraj prověří vyšachování sousedů při stavbě masivního betonového domu

2.10.2018 Podnikatel při stavbě masivního domu vyšachoval sousedy, pomohl mu úřad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<p style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;line-height:16.8pt;PT Sans" 0px;word-spacing:0px"=""> 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz