Obce, města a kraje a vymáhání nároku na náhradu škody

15.01.2020 13:55

Města, obce i kraje jsou podle zákonů (o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze) povinny vymáhat škodu, která na jejich majetku vznikne, a to případně i soudní cestou. Za včas uplatněný nárok na náhradu škody lze považovat jen takový postup, při němž osoba, která je za škodu zodpovědná, nebude moci vůči územně samosprávnímu celku uplatnit námitku promlčení. Vymáhání nároku na náhradu škody však není správné odkládat až do doby těsně před promlčením nároku - v mezidobí se totiž odpovědná osoba může zbavit majetku, ze kterého by mohla být škoda uhrazena.

Za způsobenou škodu mohou být odpovědní jak zaměstnanci obce (podle zákoníku práce), tak nejrůznější externí poradci (dříve podle obchodního zákoníku, dnes podle občanského zákoníku), stejně jako volení zástupci měst a obcí (podle občanského zákoníku). Podle typu odpovědné osoby se liší i promlčecí doba. Další komplikací je změna občanského práva od ledna 2014, kdy pro některé nároky je třeba vycházet z občanského zákoníku "původního" a pro jiné již z nového občanského zákoníku.

Vyčíslit škodu a označit správně odpovědnou osobu a podat žalobu ke věcně i místně příslušnému soudu je poměrně složité, proto se vyplatí využít služeb právníka (buď interního zaměstnance, nebo advokáta).

V průběhu roku 2017 pracujeme na analýze, jejímž výstupem bude zjištění, do jaké míry jsou vymáhány škody způsobené na veřejném majetku (na majetku obcí, měst, ale i státu) a s jakým výsledkem. Analýza se týká vymáhání pokut uložených Úřadem pro ochranu hodpodářské soutěže v letech 2012-2015. Ve druhé aktualizaci z roku 2019 je analýza rozšířena o pokuty uložené v letech 2016-2017.

Analýza vymáhání nároku na náhradu majetkové újmy (2017) zde
Příloha 1 - podkladová data k analýze zde

Analýza vymáhání nároku na náhradu majetkové újmy - aktualizace (2018) zde 
Příloha 1 - podkladová data k analýze zde 

Analýza vymáhání nároku na náhradu majetkové újmy - 2. aktualizace (2019) zde
 
Na základě naší analýzy z roku 2018 byl podán poslanecký návrh na změnu zákona o majetku státu (únor 2019) zde. Poslanecký návrh z pera opoziční politické strany nebyl dlouho projednán ani v prvním čtení, proto byl text novely později načten jako pozměňovací návrh k tisku 69. V této podobě byl zákon schválen Poslaneckou sněmovnou a nyní (leden 2020) návrh novely projednává Senát ČR.
 

Vypracování první verze analýzy finančně podpořilo Ministerstvo vnitra v roce 2017 dotací ve výši 100 tisíc korun. 

V roce 2018 podpořilo vypracování aktualizace analýzy Ministerstvo vnitra dotací v rámci projektu Právní poradna (celý projekt byl podpořen částkou 350 tisíc korun, nejednalo se o podporu pouze analýzy).

V roce 2019 podpořilo vypracování druhé aktualizace analýzy Ministerstvo vnitra dotací v rámci projektu Právní poradna (celý projekt byl podpořen částkou 467.304 Kč, nejednalo se o podporu pouze analýzy). Analýza byla doplněna o vymáhání škod uložených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v letech 2016-2017.

Bližší informace Vám sdělí naše právnička Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19.

Příklady z praxe:

Kolín, škoda 26 milionů korun (výjimečný případ, škoda vznikla v souvislosti s trestným činem)

Následující případy byly zpracovány za podpory Ministerstva vnitra v roce 2017-2019:

Praha 2, škoda 300 tisíc korun
Královéhradecký kraj, škoda 800 tisíc korun
Slaný, škoda 190 tisíc korun
Správa silnic Olomouckého kraje, škoda 100 tisíc korun
Město Košťany, škoda 100 tisíc korun
Město Šternberk, škoda 160 tisíc korun
Správa silnic Olomouckého kraje, škoda 150 tisíc korun
Zlín, škoda 300 tisíc korun
Centrum služeb pro silniční dopravu, škoda 150 tisíc korun
Hodonín, škoda 250 tisíc korun
Královéhradecký kraj, škoda 300 tisíc korun
Moravičany, škoda 150 tisíc korun
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, škoda 100 tisíc korun
Dvory, škoda 100 tisíc korun
Krásná Lípa, škoda 150 tisíc korun
Městská část Brno Žabovřesky, škoda 200 tisíc korun
Ostrava, škoda 300 tisíc korun
Hostivice, škoda 150 tisíc korun
Vysoká škola báňská, škoda 100 tisíc korun (vymoženo včetně poloviny odvodu za porušení rozpočtové kázně, tj. vymoženo 2,2 mil nad rámec uložené pokuty UOHS)
Cheb, škoda 600 tisíc korun
Krajská zdravotní a.s., škoda 140 tisíc korun
Krajská zdravotní a.s., škoda 500 tisíc korun
Krajská zdravotní a.s., škoda 350 tisíc korun
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, škoda 100 tisíc korun (vymáháno včetně další škody 16 mil korun)
České Budějovice, škoda 1,3 mil. korun
Jihočeský kraj, škoda 100 tisíc korun
Sportplex Frýdek-Místek, škoda 300 tisíc korun
Státní zdravotní ústav, škoda 100 tisíc korun
Střední škola technická, škoda 100 tisíc korun
ČVUT, škoda 140 tisíc korun (vymáháno včetně odvodu za porušení rozpočtové kázně 22,5 mil korun)
ČVUT, škoda 300 tisíc korun
ČVUT, škoda 150 tisíc korun
Západočeské muzeum v Plzni, škoda 175 tisíc korun
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, škoda 300 tisíc korun
Olomouc, škoda 500 tisíc korun
Olomouc, škoda 160 tisíc korun
Městská část Praha Koloděje, škoda 250 tisíc korun
Úřad vlády, škoda 1,2 mil korun
Obec Hudlice, škoda 300 tisíc korun

 

škody vymožené po zpracování první verze analýzy (2017):

Město Nejdek - 750 tisíc
Město Chodov - 300 tisíc
Město Staré Město - 100 tisíc (vymáháno včetně korekce 1 mil korun)
Ústecký kraj  - 200 tisíc
Vysoké učení technické v Brně - 1 mil korun
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  - 100 tisíc (vymáháno včetně korekce 11,5 mil korun)
Správa silnic Olomouckého kraje - 150 tisíc

 

 


 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz