"Naše" novela zákona o majetku státu míří do poslanecké sněmovny!

12.02.2019 11:26

Máme radost. V září 2018 jsme obeslali Ministerstvo financí, předsedy poslaneckých klubů a předsedy senátních klubů s podnětem na změnu zákona o majetku státu. Ministerstvo financí změnu zákona vyloučilo, ale v poslanecké sněmovně jsme zastání našli. Poslanecký návrh Jakuba Michálka míří v únoru 2019 do sněmovny.

O co vlastně jde? 

Podle zákona o majetku státu je stát (jeho organizační složky například ministerstva a jiné správní úřady) povinen vymáhat škodu, která na jeho majetku vznikne. Jednou (nikoli jedinou) možností, jak státu vznikne škoda, je zaplacení pokuty za správní delikt (například za porušení povinností při administraci veřejné zakázky). Tyto škody stát z nejrůznějších důvodů dlouhodobě nevymáhá. A v poslední době se organizační složky státu začaly nově „vymlouvat“ na rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo 2764/2016, ze kterého skutečně vyplývá, že škodu v tomto případě vymáhat nelze. A proč? Protože pokuta se hradí z jedné kapsy státu do druhé, a proto de facto škoda na majetku státu nevzniká.

Zatímco samosprávy, jejich příspěvkové organizace a třeba i veřejné vysoké školy škodu v mnoha případech úspěšně vymáhají (viz kapitola pátá naší analýzy), stát na vymáhání škody zcela rezignoval.

Tato situace není správná ani spravedlivá. A měla by se změnit. Všiml si toho Nejvyšší kontrolní úřad ((viz například rozhovor vysílaný na Českém rozhlasu Radiožurnálu a Rozhlasu plus dne 24.9.2018) a všimli jsme si toho i my, když naše advokátka Mgr. Petra Bielinová zpracovávala podrobnou analýzu týkající se vymáhání tohoto druhu škody. 

Bohužel příslušnému Ministerstvu financí změnu zákona vyloučilo a tak zbývá poslanecká iniciativa Jakuba Michálka (Pirátská strana).

Budeme držet palce, aby změna zákona o majetku státu vyšla.

 

Bližší informace k analýze poskytne Petra Bielinová, 605 54 34 19

Analýza je dostupná  zde
Rozhodnutí velkého senátu NS je dostupné zde

Poslanecký návrh je dostupný zde

Korespondence s Ministerstvem financí je dostupná zde:
První dopis Mgr. Bielinové -
zárí 2018
Odpověď Ministryně financí - říjen 2018
Druhý dopis Mgr. Bielinové -  říjen 2018
Druhá odpověď Ministryně financí - listopad 2018

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz