Ministerstvo práce může po exnáměstku Šiškovi vymáhat stamiliony, ale nic nedělá. Nevíme, o kolik přesně se máme soudit, tvrdí

05.10.2018 14:07

Z rubriky napsali společně s námi:

Martin Ťopek, Hospodářské noviny

https://domaci.ihned.cz/c1-66273340-ministerstvo-prace-muze-po-exnamestku-siskovi-vymahat-stamiliony-ale-nic-nedela-nevime-o-kolik-presne-se-mame-soudit-tvrdi

Před rokem a čtvrt poslal soud bývalého náměstka z ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku na čtyři roky do vězení. Důvodem byly zmanipulované IT zakázky. Zároveň soud vyzval resort, aby se o způsobenou škodu, kterou předchozí instance ocenila na téměř 300 milionů korun, soudil v civilním řízení. Ministerstvo však žádnou žalobu nepodalo, a tak zatím hradí vzniklou škodu daňoví poplatníci.

Ministerstvo argumentuje tím, že Vrchní soud, který vydal vloni v červnu pravomocné rozhodnutí, zpochybnil způsob výpočtu způsobené škody, a tak není jasné, o jakou částku se má soudit. "Soud prvního stupně vyčíslil škodu na 282 milionů, odvolací soud se však s takovou výší neztotožnil a konstatoval, že nebylo bez důvodných pochybností zjištěno, že jednáním obžalovaných byla způsobena škoda na majetku státu," uvedla mluvčí MPSV Barbara Hanousek Eckhardová.

Městský soud v Praze uznal Šišku vinným z toho, že zakázku na dodávku IT technologií zadal bez výběrového řízení společnosti Fujitsu Technology Solutions, čímž došlo k navýšení celkové sumy o zmíněných 282 milionů. Vrchní soud však zpochybnil takhle přímočarou aritmetiku s tím, že není jasné, jaká by byla nakonec výsledná cena, a tedy ani to, jaká je způsobená škoda. Tu si měl podle rozsudku resort práce a sociálních věcí vyčíslit a následně požadovat po bývalém náměstkovi.

Šiška, který je nyní ve vězení, se však nemusí obávat, že by na něj v brzké době dopadla povinnost způsobenou škodu uhradit. Nic takového zatím ministerstvo neudělalo a není ani zcela jasné, zda nějaké kroky vůbec udělá.

"MPSV se zaměřuje na možnost vymáhání vzniklé škody v občanskoprávním řízení, na které bylo Vrchním soudem v Praze odkázáno, a ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových projednává podrobnosti žalobního návrhu," uvedla po dotazu HN, v jaké fázi je vymáhání škody, mluvčí ministerstva.

To však zmíněný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nepotvrdil. "Ministerstvo se na nás v červnu pouze obrátilo se žádostí o konzultaci, které jsme vyhověli. Žádost o zastupování, nutnou k tomu, abychom mohli v kauze vystupovat, jsme dosud neobdrželi," uvedl mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Ministerstvo se hájí také tím, že pokud není vyčíslená škoda, hrozí MPSV v případě podání neúspěšné žaloby povinnost úhrady nákladů právního zastoupení žalovaného exnáměstka.

"I tento aspekt musí MPSV při uplatňování a hájení práv státu a při ochraně majetku před neoprávněnými zásahy, respektive uplatňování práva na náhradu škody zvažovat," dodala
mluvčí s tím, že datum případného podání civilní žaloby proto nelze v tuto chvíli vůbec odhadnout.

Advokátka ze sdružení Právo ve veřejném zájmu Petra Bielinová potvrzuje, že zatímco v trestním řízení důkazy obstarává státní zástupce a policie, v následném občanskoprávním řízení musí poškozený sám hlavně prokazovat, že škoda vznikla. "Unést toto důkazní břemeno nemusí být snadné. Na druhou stranu z rozhodnutí Vrchního soudu vyplývá jen tolik, že výše škody v trestním řízení nebyla prokázána beze vší pochybnosti, nikoliv i to, že by takový důkaz nebylo možné opatřit," řekla Bielinová.

Podotkla, že Česká republiky je osvobozena od soudního poplatku, takže na rozdíl od jiných poškozených nemusí hradit na počátku řízení pět procent z žalované částky.

Připustila však, že riziko dalších nákladů v případě neúspěchu v soudním řízení tady je, a to zejména náklady na vypracování dalšího znaleckého posudku týkajícího se výše škody. "Je však možné, že pokud by stát žaloval jen nějakou menší část této škody, s žalobou by nakonec úspěšný byl," dodala advokátka.

Postup ministerstva proto kritizuje Pirátská strana. "Za necelý rok a půl od pravomocného rozsudku ministerstvo nejenom nepodalo žalobu v této věci a škodu doposud nevymáhá, ale dokonce tuto škodu ani nevyčíslilo," řekl analytik pirátů Janusz Konieczny.

Navrhuje proto, aby se podobnými případy zabývala škodní komise. Ta by byla povinna projednat všechna podezření na vznik škody a v případě důvodného podezření ji vymáhat po zodpovědné osobě.

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz