Městská část Praha – Koloděje určila odpovědnou osobu, ale zatím škodu 250 tisíc korun nevymáhá

25.09.2019 12:50

Městská část Praha Koloděje byla v říjnu 2015 Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 250 tisíc korun. Zadavatel se proti uložení žaloby bránil podáním rozkladu, avšak předseda ÚOHS napadnuté rozhodnutí nezměnil. Zadavatel pokutu uhradil v listopadu 2016. Následně zadavatel uplatnil proti rozhodnutí ÚOHS i žalobu u správního soudu, ale nebyl zde úspěšný.

Zadavatel už na počátku určil jako odpovědnou osobu a to bývalého starostu městské části, ten však svou odpovědnost odmítl. Žaloba několik let podána nebyla, a to ani na bývalého starostu, ani na jinou osobu. Městská část Praha Koloděje však nakonec několik měsíců před promlčením nároku žalobu na odpovědnou osobu podala a to v srpnu 2019.


pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde 
doplňující informace zadavatele zde 
doplňující informace 2019 zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)
 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz