Vymáhání nároku na náhradu škody: Městská část Praha 2, 300 tisíc

06.07.2015 10:24

Městské části Praha 2 byla ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložena v roce 2012 pokuta ve výši 300 tisíc za to, že MČ opakovaně uzavřela smlouvy na správu a provoz zdroje tepelné energie a na dodávku a odběr tepla, aniž by zároveň splnila svou povinnost soutěžit dodavatele služby dle zákona o veřejných zakázkách. 

Městská část v dubnu 2014 vyzvala radní, kteří o uzavření dotčené smlouvy rozhodovali, k náhradě vzniklé škody. Dobrovolně uhradil část škody (33.500,- Kč) pouze bývalý starosta a předkladatel návrhu výše zmíněného postupu, za který MČ dostala uloženou pokutu. V září 2014 podala Městská část Praha 2 žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a to na bývalého starostu MČ.

V dubnu 2015 Obvodní soud pro Prahu 2 uložil bývalému starostovi Jiřímu Paluskovi povinnost zaplatit MČ částku 266.500,- Kč. Soud dospěl k závěru, že za způsobenou škodu odpovídají radní společně a nerozdílně, a že není důvod pro oddělenou odpovědnost. MČ tedy může celou škodu vymáhat po bývalém starostovi, s tím, že je na něm, aby se následně případně hojil na ostatních radních. 

Rozsudek stále není pravomocný a věc bude projednávat Městský soud v Praze na základě podaného opravného prostředku.

 duben 2015 - rozsudek OS Praha 2

Podrobněji bude rozsudek rozebrán v srpnovém vydání časopisu Moderní obec.

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz