Vymáhání nároku na náhradu škody: Městská část Praha 2, 300 tisíc

22.08.2018 10:24

Městské části Praha 2 byla ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložena v roce 2012 pokuta ve výši 300 tisíc za to, že MČ opakovaně uzavřela smlouvy na správu a provoz zdroje tepelné energie a na dodávku a odběr tepla, aniž by zároveň splnila svou povinnost soutěžit dodavatele služby dle zákona o veřejných zakázkách. 

Městská část v dubnu 2014 vyzvala radní, kteří o uzavření dotčené smlouvy rozhodovali, k náhradě vzniklé škody. Dobrovolně uhradil část škody (33.500,- Kč) pouze bývalý starosta a předkladatel návrhu výše zmíněného postupu, za který MČ dostala uloženou pokutu. V září 2014 podala Městská část Praha 2 žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 a to na bývalého starostu MČ.

V dubnu 2015 Obvodní soud pro Prahu 2 uložil bývalému starostovi Jiřímu Paluskovi povinnost zaplatit MČ částku 266.500,- Kč. Soud dospěl k závěru, že za způsobenou škodu odpovídají radní společně a nerozdílně, a že není důvod pro oddělenou odpovědnost. Nicméně Městský soud v Praze, který projednával odvolání místostarosty, byl jiného názoru. Podaná žaloba byla nakonec pravomocně zamítnuta a Městská část Praha 2 uhradila na nákladech řízení částku 90 tisíc korun.

Dobrovolně zaplacená částka 33.500 Kč panu místostarostovi vrácena nebyla, neboť o to nepožádal.

duben 2015 - rozsudek OS Praha 2
leden 2017 - rozsudek OS Praha 2 - potvrzena žaloba
listopad 2017 - rozsudek MS Praha - žaloba zamítnuta

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v letech 2017 a 2018 podpořeno Ministerstvem vnitra v rámci projektu Právní poradna.

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz