Město Šternberk vymohl soudní cestou škodu 160 tis korun

22.08.2018 14:00

Městu Šternberk coby zadavateli veřejné zakázky byla v říjnu 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 600 tisíc korun, která byla na základě podaného rozkladu snížena na částku 160 tisíc korun. Správní žaloba byla rovněž podána, ale Krajský soud v Brně ji zamítl.

Zadavatel identifikoval jako odpovědnou osobu externího dodavatele a uplatnil u něj nárok na náhradu škody.


Škoda nebyla uhrazena dobrovolně a proto byla podána v srpnu 2016 žaloba k Okresnímu soudu v Opavě.Soudní řízení mělo několik odvolacích kol, nicméně nakonec bylo žalobě v plném rozsahu vyhověno. Na základě pravomocného rozsudku byla škoda v plné výši uhrazena v březnu 2018.


pokuta ÚOHS (600 tis)
snížená pokuta ÚOHS (160 tis)
rozsudek OS Opava I (zamítnutí žaloby)
usnesení KS Ostrava I (vrácení zpět)
rozsudek OS Opava II (zamítnutí žaloby)
 usnesení KS Ostrava II  (vrácení zpět)
rozsudek OS Opava III (zamítnutí žaloby)
rozsudek KS Ostrava III (změna rozsudku - potvrzení žaloby)
usnesení NS (odmítnutí dovolání odpovědné osoby)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz