Město Šternberk vymáhá soudně škodu 160 tis korun

22.09.2017 15:14

Městu Šternberk coby zadavateli veřejné zakázky byla v říjnu 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 600 tisíc korun, která byla na základě podaného rozkladu snížena na částku 160 tisíc korun. Správní žaloba byla rovněž podána, ale Krajský soud v Brně ji zamítl.

Zadavatel identifikoval jako odpovědnou osobu externího dodavatele a uplatnilo u něj nárok na náhradu škody.

Škoda nebyla uhrazena dobrovolně a proto byla podána v srpnu 2016 žaloba k Okresnímu soudu v Opavě.

Podle veřejně dostupných informací není k dnešnímu dni (září 2017) věc dosud pravomocně ukončena.


pokuta ÚOHS (600 tis)
snížená pokuta ÚOHS (160 tis)
rozsudek OS Opava I (zamítnutí žaloby)
usnesení KS Ostrava I (vrácení zpět)
rozsudek OS Opava II (zamítnutí žaloby)

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz