Město Slaný neuspělo při vymáhání škody 190 tisíc po svých radních

25.09.2017 15:16

Městu Slaný byla v květnu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 190 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním rozkladu, ten byl však zamítnut. Správní žaloba podána nebyla. Pokuta byla zadavatelem zaplacena v dubnu 2015.

Zadavatel určil jako odpovědné osoby radní, kteří o zakázce rozhodovali. K dobrovolné úhradě škody nedošlo a tak se zadavatel v listopadu 2015 obrátil se svým nárokem na Okresní soud v Kladně, který podanou žalobu zamítl z důvodu, že žalobce (město Slaný) neuneslo břemeno důkazní. Proti tomuto rozsudku podalo město Slaný odvolání, ale Krajský soud v Praze odvolání zamítl jako nedůvodné. Rozsudky obou soudů jsou nyní pravomocné.

Oba soudy shledaly, že žalobce (město Slaný, respektive zejména jeho právní zástupce) zejména nedokázal žalobu řádně doplnit o potřebná tvrzení a důkazy dle opakované výzvy Okresního soudu v Kladně a právní zástupce města se navíc na nařízené ústní jednání Okresního soudu v Kladně bez omluvy ani nedostavil. Žalobce (právní zástupce města) požadované doplňující doklady soudu předložil až v rámci odvolacího řízení, avšak v této fázi soudního sporu již k nim nemohl soud přihlédnout. Město Slaný tak spor o náhradu škody vůči osmi radním ve výši 190 tisíc korun prohrálo a navíc muselo uhradit náhradu nákladů řízení žalovaným radním v celkové výši téměř 350 tisíc korun.

pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde 
rozsudek Okresní soud v Kladně - žaloba zamítnuta zde 
rozsudek Krajský soud v Praze - potvrzen OS Kladno zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)
 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz