Město Olomouc přihlásilo pohledávku na náhradu škody 500 tisíc korun v konkurzu

22.06.2020 12:51

Statutárnímu městu Olomouc byla v prosinci 2015 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 500 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě bránil v rámci správního řízení vedeným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, ale žalobu proti rozhodnutí o uložení pokuty nepodal.

Zadavatel určil odpovědnou osobu, která je bohužel v konkurzu (administrátor veřejné zakázky). V insolvenčním řízení byla pohledávka popřena, ale následně byla částečně uznána. Nyní proběhne rozvrh konkurzu.

Zadavatel přihlásil svou pohledávku v konkurzu, který stále trvá.pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace od zadavatele zde 
informace 2020

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 - 2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra v letech 2017-2019 a Ministerstvem spravednosti v roce 2020)
 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz