Město Nejdek vymohlo škodu ve výši 800 tisíc

24.04.2018 17:23

Městu Nejdek byla uložena pokuta ve výši 750 tisíc korun v květnu 2015. Zadavatel se proti uložení pokuty neúspěšně bránil  rozkladem a po té podal i žalobu proti rozhodnutí ÚOHS (o té dosud nebylo rozhodnuto). Pokuta byla zaplacena v květnu 2016.

Zadavatel určil jako odpovědnou osobu dodavatele služeb a protože odpovědná osoba náhradu škody dobrovolně neuhradila, podal zadavatel v listopadu 2017 žalobu k Obvodnímu soudu pro Prahu 5. Na základě podané žaloby jeden ze žalovaných v prosinci 2017 uhradil městu Nejdek částku 800 tisíc s příslušenstvím (celkem téměř 900 tisíc) a dále náhrady náklady řízení ve výši téměř 80 tisíc korun.

Dokumenty:
pokuta ÚOHS
rozhodnutí o rozkladu
odpověď na první žádost o informaci (duben 2017)  zde
výzva k vymáhání zde 
odpověď na druhou žádost o informaci (duben 2018) zde
rozhodnutí soudu o zastavení řízení (pro zaplacení) zde

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 a 2018 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz