Město Krásná Lípa způsobenou škodu 150 tisíc započetlo

09.09.2019 14:33

Zadavateli byla v listopadu 2014 uložena pokuta ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním odporu a následně správní žalobou, která byla zamítnuta. Správní soud dal podané žalobě za pravdu a napadené rozhodnutí Předsedy ÚOHS zrušil a věc vrátil zpět k řízení. Následně Předseda ÚOHS své rozhodnutí mírně změnil a uložil zadavateli pokutu ve výši 120 tisíc korun (na místo původních 150 tisíc). Pokuta byla zadavatelem uhrazena v listopadu 2015.

Zadavatel určil odpovědnou osobu a nárok na náhradu škody započítal v listopadu 2015 jako vzájemnou pohledávku vůči této osobě.

O oprávnění provést zápočet je veden soudní spor u Okresního soudu v Děčíně, který byl (až do rozhodnutí správního soudu ohledně žaloby na rozhodnutí ÚOHS) přerušen. V současné době (července 2018) řízení u tohoto soudu pokračuje, avšak rozhodnutí soudu zatím vydáno nebylo.

pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde
podrobnější informace od zadavatele zde
nejnovější podrobnější informace od zadavatele zde 

 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

Zpracování kauzy bylo v roce 2017, 2018 a 2019 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz