Město Krásná Lípa způsobenou škodu 150 tisíc započetlo

25.09.2017 14:33

Zadavateli byla v listopadu 2014 uložena pokuta ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se bránil podáním odporu a následně správní žalobou, o které zatím nebylo rozhodnuto. Pokuta byla zadavatelem uhrazena v listopadu 2015.

Zadavatel určil odpovědnou osobu a nárok na náhradu škody započítal v listopadu 2015 jako vzájemnou pohledávku vůči této osobě.

O oprávnění provést zápočet je veden soudní spor u Okresního soudu v Děčíně, který je však (dle informací k září 2017) až do rozhodnutí správního soudu přerušen.

pokuta ÚOHS
zamítnutý rozklad
informace zadavatele zde
podrobnější informace od zadavatele zde
nejnovější podrobnější informace od zadavatele zde 

 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz