Město Košťany vymohlo škodu 100 tis korun

22.09.2017 14:48

Městu Košťany coby zadavateli veřejné zakázky byla v srpnu 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 200 tisíc korun, která byla na základě podaného rozkladu snížena na částku 100 tisíc korun. Správní žaloba podána nebyla a v březnu 2013 byla pokuta uhrazena.

Zadavatel identifikoval odpovědnou osobu a uplatnil svůj nárok na náhradu škody.

Škoda byla v plné výši uhrazena externím spolupracovníkem.

pokuta ÚOHS (200 tis)
snížená pokuta ÚOHS (100 tis)
 
kostany.pdf - odpověď zadavatele


Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz