Město Košťany vymohlo škodu 100 tis korun

22.09.2017 14:48

Městu Košťany coby zadavateli veřejné zakázky byla v srpnu 2012 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 200 tisíc korun, která byla na základě podaného rozkladu snížena na částku 100 tisíc korun. Správní žaloba podána nebyla a v březnu 2013 byla pokuta uhrazena.

Zadavatel identifikoval odpovědnou osobu a uplatnil svůj nárok na náhradu škody.

Škoda byla v plné výši uhrazena externím spolupracovníkem.

pokuta ÚOHS (200 tis)
snížená pokuta ÚOHS (100 tis)
 kostany.pdf - odpověď zadavatele


Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Právní poradenství pro zastupitele:
Mgr. Petra Bielinová
petra.bielinova@pvvz.cz

Mediace:
Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M.
michaela.suchardova@pvvz.cz

Předseda spolku Marek Eliáš
marek.elias@pvvz.cz