Město Hostivice uspělo s nárokem na náhradu škody 150 tisíc

25.09.2017 15:30

Městu Hostivice byla v listopadu 2014 uložena Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pokuta ve výši 150 tisíc korun. Zadavatel se uložené pokutě neúspěšně bránil ve správním řízení (rozklad byl zamítnut). Správní žaloba podána nebyla. Pokutu zadavatel uhradil v říjnu 2015.

V dubnu 2016 zadavatel vyzval odpovědnou osobu k náhradě škody a následně v červnu 2016 podal žalobu k soudu. Věc byla pravomocně skončena v dubnu 2017, kdy soud uložil odpovědné osobě povinnost uhradit 150 tisíc korun včetně úroků.

Odpovědná osoba dlužnou částku dosud neuhradila a zadavatel ji bude vymáhat exekuční cestou

 

pokuta ÚOHS

zamítnutý rozklad

prvni informace od zadavatele zde 

doplńující informace zde

doplňující informace včetně rozsudku zde 

Více informací poskytne Mgr. Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2017 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva vnitra)

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz